Interventie Resto VanHarte beoordeeld als Goed Beschreven

nieuwsbericht - 1 maart 2016

De interventie Resto VanHarte is beoordeeld als Goed Beschreven door een onafhankelijk panel van praktijkbeoordelaars. De uitgebreide interventiebeschrijving is opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies. Resto VanHarte creëert laagdrempelige ontmoetingsplaatsen voor mensen die in een sociaal isolement verkeren. Een gezamenlijk maaltijd, waar iedereen aan kan meedoen, vormt het bindmiddel. Daarnaast vindt er een activerend Meedoenprogramma plaats. Hierbij wordt veel samengewerkt met organisaties in de wijk.

In klanttevredenheidsonderzoeken geven zowel gasten als vrijwilligers aan nieuwe mensen te hebben ontmoet, zich minder eenzaam te voelen en meer op de hoogte te zijn van activiteiten in de wijk. Medewerkers zijn zeer positief over de aanpak. Het bereiken van de doelgroep en het laten ‘meedoen’ vormt wel een aandachtspunt.

Goed Beschreven

De interventie Resto VanHarte is in december 2015 beoordeeld als Goed Beschreven door een onafhankelijk panel van praktijkbeoordelaars. De beoordelaars waarderen de praktische en nauwkeurige uitwerking en daarmee de overdraagbaarheid van de interventie. Het vooronderzoek is van grote meerwaarde. Daarnaast biedt Resto VanHarte perspectief op het versterken van zelforganisatie en zelfbeheer.

Lees meer over Resto VanHarte in de databank Effectieve sociale interventies.

Samenwerking

Movisie werkt samen met collega-databanken bij de uitvoering van de beoordeling en erkenning van interventies. Voor Goed Beschreven werkt Movisie samen met het Kenniscentrum Sport (voorheen NISB) en het Centrum Gezond Leven (CGL) van het RIVM. Deze instituten hanteren hierbij dezelfde werkwijze en criteria.