Interventie Talenten Samen Benutten beoordeeld als Goed Beschreven

nieuwsbericht - 7 maart 2018

De interventie Talenten Samen Benutten is beoordeeld als Goed Beschreven door een onafhankelijk panel van praktijkbeoordelaars. De uitgebreide interventiebeschrijving is opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies.

Doel van Talenten Samen Benutten is dat meer mensen met een beperking vrijwilligerswerk doen, waardoor zij hun talenten kunnen benutten en hun gevoel van eigenwaarde kunnen vergroten. De methode zet ook in op een goede samenwerking tussen zorgorganisaties en vrijwilligersorganisaties. Uit onderzoek blijkt dat de uitvoering veel inzet en motivatie vraagt, maar dat deelnemers wel meer vrijwilligerswerk gaan doen.

Goed Beschreven

Talenten Samen Benutten biedt concrete handvatten en goed uitziende materialen om hier als organisatie mee aan de slag te gaan, met voldoende ruimte voor maatwerk. De (potentiele) vrijwilliger staat centraal in de interventie. Alle aspecten die van belang zijn krijgen aandacht, waardoor de kans om daadwerkelijk passend vrijwilligerswerk te vinden optimaal is. Lees meer over Talenten Samen Benutten in de databank Effectieve sociale interventies.

Samenwerking

Movisie werkt samen met collega-databanken bij de uitvoering van de beoordeling en erkenning van interventies. Voor Goed Beschreven werkt Movisie samen met het Kenniscentrum Sport en het Centrum Gezond Leven (CGL) van het RIVM. Deze instituten hanteren hierbij dezelfde werkwijze en criteria.

Heeft u een interventie ontwikkeld die ook door andere organisaties kan worden ingezet en wilt u werken aan kwaliteitsborging en -verbetering? We nodigen u van harte uit om deze interventie bij ons aan te melden. Wij informeren u graag over de mogelijkheden van het beschrijven en erkennen van interventies.