Invoering verplicht beschut werk haaks op Participatiewet

nieuwsbericht - 17 augustus 2016
 695 keer gelezen

Het kabinet wil met een aanpassing op de Participatiewet komen die gemeenten verplicht om beschut werk in te voeren. Daarmee wordt een, ook door het kabinet bekritiseerde regeling, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), in een nieuw jasje opnieuw ingevoerd. Met bijna dezelfde bureaucratische trekjes en valkuilen, maar met aanmerkelijk minder budget. Met het voorstel voor verplicht beschut werk gaat het kabinet lijnrecht in tegen de eigen uitgangspunten van de Participatiewet.

Lees het volledige artikel