Jury Movisie Scriptieprijs 2015 aan het woord

nieuwsbericht - 8 december 2015

Madelon Kloosterboer heeft de Movisie Scriptieprijs 2015 gewonnen. Samen met Hanneke Borger en Lorene Henkel was zij genomineerd voor de Movisie Scriptieprijs 2015. Wat vond de jury van hun scripties? We zetten de juryreacties op een rij.

De jury is blij met de hoeveelheid ingezonden scripties en met het hoge kwaliteitsniveau. Er was een grote diversiteit aan onderwerpen en gehanteerde onderzoeksmethoden. De scriptie van Madelon scoorde op alle criteria hoog en is unaniem tot winnaar gekozen. Hanneke is met haar onderzoek over jonge mantelzorgers op de tweede plek geëindigd. Lorene Henkel is derde geworden.

1. Het belang van én achter inburgering

Een onderzoek naar de veronderstellingen achter het Nederlands inburgeringsbeleid voor erkende vluchtelingen
Door: Madelon Kloosterboer / Universiteit Utrecht, master bestuur en beleid

In deze helder geschreven scriptie plaatst Kloosterboer het discours onder het inburgeringsbeleid in historisch perspectief. Ze laat zien welke noties van burgerschap een rol hebben gespeeld bij het tot stand komen van beleidstheorieën en toetst vervolgens heel zorgvuldig en systematisch de houdbaarheid van deze veronderstellingen. Ze doet dit aan de hand van wetenschappelijke literatuur, interviews met beleidsmakers en uitvoerders en analyse van parlementaire stukken. Dit klinkt droog, maar het leest als een spannend boek! De volledige breedte van het beleid wordt gefileerd en er blijft weinig van over. Een waardevol en spraakmakend onderzoek. Niet alleen voor beleidsmakers, maar óók voor sociaal professionals, die in de praktijk worstelen met de focus op zelfredzaamheid en eigen kracht van erkende vluchtelingen in het beleid. De jury is erg benieuwd hoe de uitkomsten van dit onderzoek worden ontvangen en of er iets mee wordt gedaan.

2. (Addressing) the elephant in the room

Een verkennend onderzoek naar jonge mantelzorgers in Amsterdam en hun (behoefte aan) ondersteuning
Door: Hanneke Borger / Hogeschool van Amsterdam, master social work

Een zorgvuldig opgebouwd verhaal over een belangrijk thema, met praktische suggesties voor professionals en beleidsmakers. Borger laat zien hoe moeilijk het voor hulpverleners is om jonge mantelzorgers te herkennen. Niet in de laatste plaats omdat veel jongeren zichzelf niet als mantelzorger zien.  De jury had het wel sterker gevonden als de focus op het onderwijs was blijven liggen. Desalniettemin een goede nummer twee!

3. Van een verzorgingsstaat naar een verzorgende participatiestaat

Een onderzoek naar actief burgerschap en buurtinitiatieven ten behoeve van hulpbehoevende kwetsbare ouderen in Nederland
Door: Lorene Henkel / Universiteit Utrecht, master vraagstukken van beleid en organisatie

Dit onderzoek viel op door de imposante dataverzameling, een uitgebreid theoretisch kader en mooie infographics. De jury is wat minder onder de indruk van de uitwerking en de beleidsaanbevelingen en vindt het jammer dat de hulpbehoevende ouderen zelf niet in het onderzoek voorkwamen. Een mooie nummer drie!

Eervolle vermeldingen

De selectiecommissie wil twee scripties in het zonnetje zetten. De scripties vielen net buiten de prijzen, maar verdienen de aandacht.

  • Lili-Anne de Jongh deed onderzoek naar de effecten van counter-radicaliseringsmaatregelen op gemeentelijk niveau. Zij laat mooi de spagaat zien waarin sociaal werkers soms terecht komen: enerzijds het vertrouwen van een doelgroep winnen en tegelijkertijd dezelfde doelgroep in de gaten houden.
  • Suzanne Rijsman deed onderzoek naar de arbeidsparticipatie van nieuwkomers in Zwolle. Een goed uitgevoerd onderzoek: goed geschreven en met bruikbare resultaten.

Lees ook het persbericht over de Movisie Scriptieprijs 2015.

Foto: Claudia Kamergorodski