Kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren

Manifest ondertekend tijdens Jongvolwassen-top
nieuwsbericht - 27 november 2017

Tijdens de Jongvolwassenen-top in Utrecht is vandaag het manifest ‘Samen, slim en slagvaardig kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren’ ondertekend. Dit manifest is een samenwerking tussen gemeenten, Rijk en maatschappelijke partijen in de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven. Samen willen zij deze jongeren ondersteunen in hun weg naar onderwijs, werk, passende huisvesting en een toereikend inkomen.

Er zijn in Nederland zo’n 155.000 jongeren tussen de 16 en 27 jaar die niet naar school gaan of werken. De hulpvragen van deze jongeren raken bijna altijd meerdere levensgebieden, meerdere beleidsterreinen en meerdere organisaties. Ondanks inspanningen schuren de systemen schuren nog teveel. Wetgeving en uitvoering van de bijbehorende systemen sluit niet altijd aan op de leefwereld van jongeren.

In het manifest committeren gemeenten zich aan een integrale aanpak van het vraagstuk door het (door) ontwikkelen van een integrale, regionale werkagenda waarbij onderwijs, werk & inkomen, zorg, bedrijfsleven en waar nodig justitiepartners zijn betrokken.

Lees meer over de Jongvolwassen-top en het manifest.

De Jongvolwassen-top is mede een initiatief van Aanpak 16-27, waarvan Movisie partner is.

Staatsecretaris VWS Paul Blokhuis in gesprek met een jongere tijdens de Jongvolwassen-top.