Kruipen in de huid van een ander tijdens Congrestival Eigen(wijs)heid eerst!

Sfeerimpressie Congrestival Eigen(wijs)heid eerst
nieuwsbericht - 11 oktober 2016

Op vrijdag 7 oktober was in het Stadhuis in Hilversum het Congrestival; eigen(wijs)heid eerst! Mantelzorgers, vrijwilligers, ambtenaren en beroepskrachten in zorg en welzijn wisselden ervaringen en ideeën uit. Via vele speelse interactieve vormen werden de bezoekers uitgedaagd om in de huid van ‘de ander’ te kruipen en de verbinding met elkaar te zoeken.

Het Congrestival trapte, na een gezellige lunch, af met een mooie korte film waarin dilemma’s en mogelijkheden rondom de samenwerking aan bod kwamen. De Hilversumse wethouders Arjo Klamer (Buurten) en Eric van der Want (Zorg) gingen hierna dieper in op hoe zij die samenwerking in Hilversum vormgeven. De kern zat ‘m volgens hen in continu de verbinding zoeken tussen zowel de informele en formele zorg, als ook met andere domeinen zoals sport en horeca. Via onder andere georganiseerde ‘kijkjes-in-de-keuken’ en een sociaal plein wordt aan Hilversumse bewoners de gelegenheid geboden om die verbinding te maken. Sturen op waarden en kwaliteiten in plaats van op procedures en systemen moet zorgen voor het na te streven maatwerk.

Sturen op waarden en kwaliteiten in plaats van op procedures en systemen moet zorgen voor het na te streven maatwerk.

Inspirerend terugspeeltheater

Aansluitend was het plenaire podium voor vier dames van de Kracht van Beleving. Ervaringen en verhalen werden uit het publiek opgehaald, en vervolgens door de dames via verschillende improviatievormen ‘teruggegeven’. Ontzettend knap hoe zij in dit terugspeeltheater de essentie van de verhalen eruit wisten te pikken, en al improviserend wisten om te zetten in een gevoelig, muzikaal en/of humoristisch schouwspel! Een mooi voorbeeld was een terugspeelstukje over een vrijwilliger uit het publiek die in de thuiszorg werkt. De 91-jarige man die hij ondersteunt is blind en bijna doof, maar staat toch ongelooflijk positief in het leven. Iets waar hij op zijn beurt veel van leert en diep respect voor heeft. De wederkerigheid werd in een vrije improvisatie treffend neergezet.

Kracht van beleving

Hierna ging men in kleinere groepjes uiteen richting de eerste sessies. Zelf had ik de smaak van toneel na de Kracht van Beleving goed te pakken en sloot ik aan bij ‘Zorgen op eigen wijze, hoe doe je dat?’. De Lichte Kwelling theaterproducties en mantelzorger Mildred lieten met behulp van inspringtheater vele dilemma’s zien. Één toneelstuk bootste een keukentafelgesprek na; een gemeente-ambtenaar kwam bij een zwaarbelaste mantelzorger op gesprek over eventuele ondersteuning. Ze walste vanaf binnenkomst opzichtig over hem heen, had geen oog voor zijn situatie en keek meer naar haar lijstjes dan naar hem. Nadat wij als publiek het volledig aanschouwd (en gevoeld!) hadden, speelden ze het nog een keer en mochten wij ingrijpen en zelf inspringen om te laten zien hoe het beter kan. Een erg leuke vorm om te zien en te ervaren hoe belangrijk het is om oprecht aandacht en begrip te hebben!

Intercultureel

Na een pauze en wederom zeer geslaagd terugspeeltheater (en een bruidspaar inclusief gasten, die tussendoor onder een luid lang-zullen-ze-leven de zaal door hobbelden – het was immers in het stadhuis) was het alweer tijd voor sessieronde 2. Mehmed Uygun (oprichter van de Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland ) deelde zijn visie over betere interculturele samenwering in de zorg en het belang om als zorg rekening te houden met de verschillende afkomsten en culturen die Nederland rijk is. Een illustratief voorbeeld van de mismatch die je in Nederland vaak ziet gaat over de palliatieve fase. In Nederland is het gebruikelijk om als arts recht toe recht aan tegen iemand te zeggen dat hij of zij nog maar een paar weken te leven heeft. Mehmed liet ons zien dat dit bij veel niet-westerse culturen alles behalve gewenst is.

Na deze tweede sessieronde werd het congrestival gezamenlijk afgesloten en was er tijd om elkaar te ontmoeten tijdens de borrel. Het was een zeer geslaagde, inspirerende dag!

Impact vergroten

Ook was er inzet van video om de impact te vergroten tijdens de dag, en ook na het Congrestival. Tijdens de dag heeft een team van filmmakers verslag gelegd en verhalen opgehaald door middel van video. Een aantal van de ‘eigenwijze‘ verhalen worden in een aantal films gegoten om straks in de rest van het land tot vervolg gesprekken én acties te inspireren. Hou dus movisie.nl vooral in de gaten voor de filmpjes, we verwachten ze binnenkort!

Het congrestival Eigen(wijs)heid eerst! is een gezamenlijk initiatief van Agora, Austerlitz Zorgt, Expertisecentrum Mantelzorg, gemeente Hilversum, LCGW, LSA, Mezzo, Movisie, NOV, Serious Video en Vilans. Dit bericht is geschreven door Movisie-adviseur Jelle Guijt.