Lectoraat Maatschappelijk Werk stopt

nieuwsbericht - 12 maart 2018

De Hogeschool Inholland heeft besloten om het lectoraat Maatschappelijk Werk per 2018 te beëindigen en het lectoraat Social Work Noord/domein GSW een andere invulling te gaan geven. Er wordt daarvoor een andere lector geworven. Voor de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland (www.kennisplatformsdnh.nl), die nauw verweven is met het lectoraat Maatschappelijk Werk, wordt borging gezocht in en met het nieuw te vormen lectoraat, samen met de partners van het Kennisplatform.

Het lectoraat Maatschappelijk Werk van de Hogeschool Inholland heeft sinds 2008 gedreven gebouwd aan een kennisprogramma (onderzoek, ondersteuning, kennisontwikkeling, onderwijsinnovatie, kennisontsluiting) over vernieuwingen in sociaal werk. Het J.W. Rengelinkfonds heeft daarin vaak ruimhartig ondersteund.

Kennisdossier