Leidraad Burgerbetrokkenheid helpt bij maken van keuzes

nieuwsbericht - 11 januari 2016

Op welke manieren kunnen inwoners in uw gemeente hun stem laten horen over onderwerpen in het sociaal domein? En past deze manier bij deze tijd? Verschillende gemeenten vragen zich dit af. Voor u als gemeente is er een leidraad Burgerbetrokkenheid ontwikkeld. Deze leidraad helpt u bij het maken van keuzes op het gebied van burgerbetrokkenheid bij beleid en uitvoering.

Meer achtergrondinformatie bij bovenstaande keuzehulp vindt u in de publicatie Leidraad Burgerbetrokkenheid.

Tips en tricks

Wilt u aan de slag met de leidraad? Op 6 april organiseert Movisie een werkatelier Burgerbetrokkenheid. We nemen u mee in de keuzes en overwegingen die u kunt maken bij burgerbetrokkenheid. Daarnaast krijgt u de gelegenheid om de leidraad toe te passen op uw lokale situatie.