Maak op 9 november kennis met vormen van outcomegericht werken

Congres Grip op resultaten in het sociaal domein
nieuwsbericht - 4 oktober 2017

Hoe effectief is het sociaal beleid in uw gemeente? Welke resultaten heeft u bereikt, en waren dat ook de resultaten die u voor ogen stonden? Geeft het Rijk u voldoende (financiële) speelruimte om het sociaal domein in uw gemeente naar eigen inzicht in te richten? Op die vragen krijgt u een antwoord tijdens het congres Grip op resultaten in het sociaal domein.

U maakt kennis met verschillende vormen van outcomegericht werken in het sociaal domein, hoe u burgerbetrokkenheid vorm kunt geven en deel kunt laten uitmaken van het beleid, hoe cyclisch denken een bepalende rol kan spelen in het toewijzen van Wmo-voorzieningen, en hoe in Lelystad de dagbesteding wordt aanbesteed via populatiebekostiging en hoe lokale samenwerking tot betere resultaten in informele zorg leidt.

Movisie is kennispartner bij het congres Grip op resultaten in het sociaal domein van Binnenlands Bestuur dat plaatsvindt op donderdag 9 november in congrescentrum Van der Valk Hotel in Veenendaal. Het congres wordt georganiseerd in samenwerking met BMC, Hot ITem, en Schulinck.

Deelsessie Wat telt: outcome van wijkteams in beeld

De gemeente Eindhoven en Utrecht hebben samen met Movisie het ‘Wat telt-raam’ ontwikkeld, een instrument als hulpmiddel voor de inwoner en de professional èn om de outcome van wijkteams in beeld te brengen. Een simpel mes dat aan twee kanten snijdt. Maak kennis met het 'Wat telt-raam' in één van de deelsessies.

 

Karin Sok, senior adviseur participatie en actief burgerschap bij Movisie, is één van de sprekers van de conferentie. U kunt zich aanmelden op de website van Binnenlands Bestuur, hier vindt u ook meer informatie over het programma.