MantelScan erkend als Goed onderbouwd

nieuwsbericht - 6 juli 2017

De Mantelscan is erkend als Goed onderbouwd door de onafhankelijke Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. De interventie is helder beschreven, waardoor deze voor professionals goed te volgen en in te zetten is, aldus de erkenningscommissie.

De MantelScan biedt inzicht in de kracht van het informele netwerk van een zorgvrager en in risico’s op overbelasting van de mantelzorgers. In één uur tijd worden vijf stappen doorlopen. De MantelScan wordt afgesloten met een advies om de overbelasting van mantelzorgers te verminderen en het mantelzorgnetwerk van de zorgvrager te versterken.

Goed onderbouwd

Er is sprake van een heldere instructie en de MantelScan levert een betrouwbare analyse en concrete inzichten op over eventuele overbelasting van de mantelzorger. De professional wordt gestimuleerd om gestructureerd te werken, wat de beoordeling van de situatie ten goede zal komen. Onderzoek naar de praktijkervaringen laat zien dat mantelzorgers het prettig vinden om hun verhaal te doen en dat ze zich na de MantelScan meer bewust zijn van hun mantelzorgsituatie. Lees meer over de MantelScan in de databank Effectieve sociale interventies.

Impact van de MantelScan

Wijkverpleegkundige Annette Cuijpers en haar leidinggevende Yolanda Verstegen van zorgcentrum Laverhof vertellen over de impact van de MantelScan: 'Het helpt mij om die moeilijke vragen in het gesprek wél te stellen.’ Lees het artikel.

Samenwerking

Movisie werkt samen met collega-databanken bij de uitvoering van de beoordeling en erkenning van interventies. Het erkenningstraject is een samenwerking tussen het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Centrum Gezond Leven (CGL) van het RIVM, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Kenniscentrum Sport, Trimbos-instituut, Vilans en Movisie. Deze zeven landelijke kennisinstituten hanteren dezelfde werkwijze en criteria.

Heeft u een interventie ontwikkeld die ook door andere organisaties kan worden ingezet en wilt u werken aan kwaliteitsborging en -verbetering? We nodigen u van harte uit om deze interventie bij ons aan te melden. Wij informeren u graag over de mogelijkheden van het beschrijven en erkennen van interventies.