Meedoen in de samenleving in de brede zin

Een interview met themacoördinatoren Nieuwe wegen in ggz en opvang
nieuwsbericht - 20 maart 2017

Ze kennen elkaar al jaren. Toch werkten Harry Michon (Trimbos-instituut) en Anne-Marie van Bergen (Movisie) nooit echt samen. Het aanjaagprogramma Nieuwe wegen ggz en opvang bracht daar verandering in. Nu vormen ze sinds een jaar een duo als themacoördinatoren voor het thema ‘Participatie, inclusie en werk’. Iets dat misschien wel veel eerder had moeten gebeuren, want de twee spelen goed op elkaar in. 'We interesseren ons beide voor ggz en participatie', vertelt Michon. Dat beaamt Van Bergen: 'Klopt, en we zeggen vaak allebei hetzelfde. En dan vaak ook nog eens op hetzelfde moment.'

Harry Michon, themacoördinator Nieuwe wegen ggz en opvang: 'Ondanks de breedte van dit thema, is er toch een algemene deler: meedoen in de samenleving in de breedste zin van het woord. Persoonlijk herstel is waar het echt om gaat. Je hebt pas het gevoel dat je meetelt als je ook daadwerkelijk meetelt.'

Onderzoek en Praktijk

Anne-Marie van Bergen: 'We vullen elkaar ook goed aan. Harry is vanuit zijn achtergrond bij het Trimbos-instituut gericht op onderzoek, terwijl ik vanuit mijn rol bij Movisie vooral met een pragmatische bril kijk naar ons thema en de deelnemers.' Door deze verschillen willen Michon en Van Bergen het liefst overal samen naartoe. Michon: 'Dat is helaas niet altijd mogelijk, daarom verdelen wij de deelnemers en bekijken we per afspraak of we samen langsgaan of niet.' Volgens Anne-Marie van Bergen is het ergens wel jammer. 'Ik merk dat de deelnemers het waarderen. Gelukkig hebben we op de achtergrond veel contact met elkaar, dus het gaat niet verloren.'

Participatie, inclusie en werk: meedoen in de samenleving

Het thema is erg breed. En dat zie je volgens de themacoördinatoren ook terug in de initiatieven. Het ene project is groots opgezet, terwijl het andere initiatief klein van aard is. En de doelen en doelgroepen variëren. Michon: 'Ondanks de breedte van dit thema, is er toch een algemene deler: meedoen in de samenleving in de breedste zin van het woord. Persoonlijk herstel is waar het echt om gaat. Je hebt pas het gevoel dat je meetelt als je ook daadwerkelijk meetelt.'

Anne-Marie van Bergen, themacoördinator Nieuwe wegen ggz en opvang: 'Onze intervisie vindt vooral plaats op gezamenlijke thema’s, zoals ervaringsdeskundigheid.'

Tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten van de themagroep wisselen deelnemers vooral veel tips uit. 'Deze intervisie vindt vooral plaats op een gezamenlijk thema, zoals de inzet van ervaringsdeskundigen of het betrekken van de buitenwereld', aldus Michon. 'En wij kunnen de tips dan weer aanvullen vanuit de theorie', zegt Van Bergen. 'Onze deelnemers geven ook aan het heel waardevol te vinden om van elkaar te leren.'

Lees het volledige interview op de website van Nieuwe wegen in de ggz en opvang.

In het programma Nieuwe wegen in ggz en opvang werken een dertigtal zorgorganisaties en/of netwerken uit de ggz en opvang met elkaar, met Movisie, Phrenos, het Trimbos Instituut en Vilans, kenniscentrum voor de langdurende zorg en met GGZ Nederland, de Federatie Opvang, de RIBW Alliantie en de LPGGZ samen in concrete projecten die kansen uit de hervorming langdurige zorg benutten en knelpunten afbouwen. Doel is om met ervaringen en resultaten uit de praktijk alle organisaties en betrokkenen in de sector te ondersteunen bij het vormgeven van nieuwe wegen.