Meer aandacht voor gender in onderzoek naar huiselijk geweld

nieuwsbericht - 11 juli 2016
 691 keer gelezen

Hoe kan gender in het aankomende prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld beter worden geadresseerd? Die vraag stond centraal in een deelonderzoek dat Regioplan en Bureau Dijkstra in opdracht van het WODC hebben uitgevoerd. De onderzoeksbureaus hebben inmiddels een advies hierover uitgebracht. Het advies dient ertoe dat in het komende onderzoek man-vrouwverschillen en overeenkomsten in slachtoffer- en daderschap, context en impact van het geweld nauwkeuriger kunnen worden gemeten en geduid.

Lees het volledige artikel

Kennisdossier