Meer aandacht nodig voor preventief signaleren onveiligheid bij jeugdigen

nieuwsbericht - 14 september 2016
 553 keer gelezen

De vijf samenwerkende jeugdinspecties (Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal Domein) constateren dat gemeenten en de diverse partijen in het sociaal domein al veel aandacht hebben voor het signaleren van onveiligheid bij jeugdigen. In de zes gemeenten die zijn onderzocht zijn diverse voorbeelden van het creëren van een samenhangend netwerk, het signaleren, handelen en toeleiden naar passende zorg. Niettemin vinden de inspecties dat er meer preventief en samenhangend moet worden gewerkt.

Lees het volledige artikel