Meer medezeggenschap voor cliënten in de zorg

nieuwsbericht - 17 augustus 2016
 688 keer gelezen

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil naar een mix van formele en informele vormen van medezeggenschap, zodat de cliëntenraad sneller van zich kan laten horen. Nu worden besluiten vaak doorgevoerd zonder dat cliënten en verzorgers daarover gehoord zijn. Schippers stelt instemmingsrecht voor op zaken die betrekking hebben op de directe leefomgeving van de cliënt.

Lees het volledige artikel

Kennisdossier