Methodiekontwikkeling voor empowerment LHBT-vluchteling bij asielprocedure

nieuwsbericht - 16 november 2017

Veel LHBT-vluchtelingen vinden het niet gemakkelijk om tijdens hun asielprocedure vrijelijk te praten over hun seksuele gerichtheid, terwijl dit wel belangrijk is voor hun recht op asiel. Zo leidt bijvoorbeeld de gedachte dat het thuisfront of mensen binnen het AZC achter de reden hun vlucht komen tot psychische problemen, depressieve klachten en zelfs tot suïcidepogingen. Daarbij speelt ook de angst voor een gedwongen terugkeer: stel dat ik geen verblijfsstatus verkrijg, bijvoorbeeld omdat de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) niet overtuigd is van het feit dat ik daadwerkelijk LHBT ben

Uit een inventarisatie door KIS (2017) is gebleken dat het voor veel LHBT-vluchtelingen erg moeilijk is om tijdens de gesprekken met IND openhartig te zijn. Het vergt een radicale andere opstelling dan zo iemand gewend is. Zo zegt een Armeense homo: ‘Het gehoor met IND, ja ik moest openhartig praten, maar het is mij amper gelukt, het is heel moeilijk om zo’n stap te maken om erover te praten. Ik bedoel je moet altijd je best doet om het te verbergen en hier is het andersom: je moet bewijzen, het aantonen’.

Dit alles roept de vraag op: hoe versterk je LHBT-asielzoekers gedurende hun asielprocedure, hoe kunnen zij beter hun levensverhaal vertellen? COC Midden-Nederland, Artikel 1 Midden Nederland en Kennisplatform Integratie & Samenleving zijn daarom een project gestart dat moet leiden tot een methodiek voor het levensverhaal van LHBT-asielzoekers. Deze methodiek is een middel om hen te empoweren gedurende de asielprocedure. De methodiek is gericht op vrijwilligers en professionals die met LHBT-asielzoekers werken.

De methodiek zal naar verwachting begin 2018 klaar zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolanda Elferink