Ministerie van VWS luistert naar ervaringsdeskundigen

nieuwsbericht - 20 maart 2017

Ervaringsdeskundigheid wordt steeds vaker ingezet naast wetenschappelijke en professionele kennis, als onderdeel in het herstelproces van mensen die kampen met lastige levenskwesties. Vorig jaar heeft Movisie ervaringsdeskundigheid geagendeerd via de Participatieprijs en het Participatiedebat. Dit jaar is Movisie partner bij het landelijk congres ‘De inzet van ervaringsdeskundigen’ op 14 juni. Bijzonder is de medewerking van Erik Gerritsen, secretaris generaal Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport die ingaat op hoe het ministerie leert door te luisteren naar de praktijk.

De ontwikkelingen op het gebied van ervaringsdeskundigheid gaan hard en niet iedereen kan het tempo bijbenen. Zo bestaat er nog steeds weerstand onder professionals en is het vaak nog onduidelijk wat nu precies de toegevoegde waarde is van ervaringsdeskundigen in een professionele setting. Er zijn zelfs professionals die bang zijn dat de inzet van ervaringsdeskundigen ten koste gaat van ‘professionele’ banen. Er worden dan ook nog veel discussies gevoerd over details rond positie, rol en verantwoordelijkheden van ervaringsdeskundigen. En over de vraag hoe het vakmanschap ‘ervaringsdeskundigheid’ beleidsmatig verder moet worden ingevuld en gefinancierd om het gezamenlijk naar het volgende niveau te tillen. Het congres De inzet van ervaringsdeskundigen geeft gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties inzicht en handvatten in de zoektocht naar nieuwe verhoudingen en implementatie van een brede inzet van ervaringsdeskundigen naast en samen met hun zorgprofessionals.

Hoe het ministerie leert door te luisteren naar de praktijk

Op het programma van het congres staan persoonlijke verhalen van ervaringsdeskundigen en van Alie Weerman, docent Windesheim, die vorig jaar promoveerde op het werk en de positie van de ervaringsdeskundige. Bijzonder is de medewerking van Erik Gerritsen, secretaris generaal Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport die ingaat op hoe het ministerie leert door te luisteren naar de praktijk. Het Ministerie van VWS hecht veel waarde aan de inzet van ervaringsdeskundigheid. Tijdens het congres gaat hij in op hoe het ministerie de verbinding met deskundigen die vanuit hun persoonlijke ervaringen een waardevol perspectief bieden op de zorg.

Bekijk het hele programma van het congres ‘De inzet van ervaringsdeskundigen – Samenwerken met de zorgprofessional’ van Zorg+Welzijn en Movisie op 14 juni 2017. Locatie is De Reehorst in Ede.

Het congres De inzet van ervaringsdeskundigen geeft antwoorden op vragen als:

  • Wat is de toegevoegde waarde van ervaringsdeskundigheid op professionele kennis?
  • Hoe gaan ervaringsdeskundigen om met stigma’s? Welke betekenis hebben zelfregie en eigenwaarde?
  • Wat zijn de ervaringen of resultaten als het gaat om de inzet van de ervaringsdeskundigen?
  • Wat zijn de voorwaarden voor een effectieve inzet van ervaringsdeskundigheid?
  • Hoe begeleid je als organisatie je ervaringsdeskundigen?
  • Wat zijn de kansen en valkuilen in de (team)samenwerking?
  • Waar ligt de juridische verantwoordelijkheid bij inzet van ervaringsdeskundigen?
  • In hoeverre kan de professional eigen ervaring inzetten?