Monitor kindermishandeling biedt ook huiselijk geweld

nieuwsbericht - 27 juli 2016
 782 keer gelezen

De Monitor Aanpak Kindermishandeling van het Nederlands Jeugdinstituut is uitgebreid met de aanpak van huiselijk geweld. De monitor ondersteunt gemeenten bij het opstellen van integraal beleid voor kindermishandeling en huiselijk geweld. De monitor bevat cijfers op gemeenteniveau over aantallen onderzoeken naar kindermishandeling, daarbij betrokken kinderen, aard van de mishandeling en herkomst van de meldingen en wat daarmee is gebeurd.

Lees het volledige artikel