Movisie ondersteunt Erkenningscommissie Justitiële Interventies

nieuwsbericht - 24 december 2015

De nieuwe Erkenningscommissie Justitiële Interventies beoordeelt sinds deze maand justitiële interventies voor kinderen, jongeren en volwassenen. De commissie wordt ondersteund door het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en het Trimbos-instituut. Deze nieuwe commissie vervangt de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie die per 15 oktober 2015 is opgeheven, maar neemt de oordelen van haar voorganger over.

Van 2005 tot 2015 had het Ministerie van Veiligheid en Justitie een eigen Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. Deze commissie had tot taak om de effectiviteit van gedragsinterventies te beoordelen. Dit heeft succesvol geleid tot evidence based werken, controle op de uitvoering, wetenschappelijke evaluatie en een pakket aan interventies gericht op recidivebeperking. Het Ministerie ziet ook in de recidivecijfers terug dat het aantal daders dat na een straf opnieuw een delict pleegt, daalt. De toepassing van effectieve interventies draagt daar zeker aan bij.

Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies

De minister van Veiligheid en Justitie heeft ervoor gekozen om de taak van het beoordelen van de justitiële interventies te beleggen bij het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies. Dit najaar is een nieuwe Erkenningscommissie Justitiële Interventies samengesteld van uitvoeringsdeskundigen en wetenschappers, die is ondergebracht bij het Nederlands Jeugdinstituut, het Trimbos-instituut en Movisie. Deze commissie zal de gedragsinterventies op werkzaamheid beoordelen, zodat we interventies kunnen blijven inzetten die de problemen die ten grondslag liggen aan crimineel gedrag verminderen. Zo dragen we bij aan de veiligheid van Nederland.

Eerste twee erkende interventies

Op 11 december 2015 heeft de Erkenningscommissie Justitiële Interventies haar eerste interventies beoordeeld. Twee interventies zijn erkend: Multidimensionele Familietherapie (MDFT): effectief volgens eerste aanwijzingen en Brains4Use: goed onderbouwd. Meer informatie over deze interventies kunt u vinden in de Databank Effectieve Jeugdinterventies.

Contact

Als u eigenaar of ontwikkelaar bent van een interventie die gericht is op het voorkomen van criminaliteit of recidive bij kinderen, jongeren of volwassenen, en wilt u deze laten beoordelen op kwaliteit en effectiviteit, neem dan contact op met Marie-Christine van der Veldt via info@justitieleinterventies.nl. De contactpersoon van Movisie voor de commissie is Peter Rensen, E. p.rensen@movisie.nl T. (030) 789 2264.

Kennisdossier
Trefwoorden