Movisie partner in Deltaplan Dementie

nieuwsbericht - 12 september 2016
 765 keer gelezen

Movisie vindt het belangrijk dat zorg en ondersteuning van mensen met dementie aansluit bij hun leefwereld én dat er rekening wordt gehouden met alle levensdomeinen. Vanuit die visie neemt Movisie deel aan het achtjarige programma Deltaplan Dementie.

Kwaliteit van leven

Mensen met dementie moeten langer thuis kunnen blijven wonen met een goede kwaliteit van leven. Daarbij gaat het niet alleen over goede zorg, maar juist ook over welzijn en welbevinden. Dat welbevinden wordt mede bepaald door het netwerk van mensen, de buurt, veiligheid en kunnen meedoen. Zorg en ondersteuning aan mensen met dementie laat zich niet in een hokje duwen. Zorg en welzijn lopen dwars door elkaar heen.

Waarom een Deltaplan Dementie?

Het Deltaplan Dementie bundelt de krachten van betrokken lidorganisaties voor mensen met dementie:

  • Samen werken we aan betere dementiezorg.
  • Samen doen we onderzoek om dementie te voorkomen en misschien wel te genezen.
  • Samen bouwen we aan een dementievriendelijk Nederland.

Dat is hard nodig want Nederland vergrijst en het aantal mensen met dementie neemt de komende decennia sterk toe. Dit heeft niet alleen veel impact op het leven van mensen met dementie en hun families, maar ook op de gezondheidszorg en de samenleving als geheel.

Hoe draagt Movisie bij?
Movisie heeft de ambitie om de kennis over dementie bij beroepskrachten, onder andere in wijkteams, te vergroten. Hoe kunnen beroepskrachten bijvoorbeeld het informele netwerk rond mensen met dementie versterken en betrekken bij de zorg en de kwaliteit van leven? In Aan de slag met sociale netwerken vinden beroepskrachten een ruime keuze aan veelgebruikte methoden om netwerkgericht te werken. En publicatie Begeleiding nieuwe stijl bevat aanpakken voor het begeleiden van mensen met dementie.

Movisie is ook mede-ontwikkelaar van zorgtechnologie voor mensen met dementie. Wij constateren dat er bij de ontwikkeling van zorgtechnologie nog vaak te veel vanuit de zorginstituties gedacht wordt, waardoor de implementatie in de thuissituatie achterblijft. In dit ontwikkelproces brengen wij kennis van de wensen en behoeften van cliënten, mantelzorgers en zorgvrijwilligers in, met als doel om die technologie echt bruikbaar te maken voor de thuissituatie.

Meer lezen?

Op de website van het Deltaplan Dementie vindt u meer informatie: www.deltaplandementie.nl.
Voor informatie over de bijdrage van Movisie neemt u contact op met Anita Peters.