Movisie Scriptieprijs 2016: de genomineerden zijn bekend!

nieuwsbericht - 8 november 2016

De genomineerden voor de Movisie Scriptieprijs 2016 zijn bekend. Na een spannende selectieronde zijn er vier scripties genomineerd uit 30 inzendingen. De gelukkige winnaar wordt beloond met een geldprijs van € 1.000 en krijgt daarnaast ondersteuning bij het schrijven van een artikel voor de debatsite socialevraagstukken.nl.

Tijdens de selectieronde is bij de 30 ingezonden scripties vooral gelet op de volgende elementen: bijdrage aan innovatie / effectiviteit, relevantie voor het sociaal domein, praktijkgerichtheid, kwaliteit van het onderzoek en leesbaarheid.

De genomineerden voor de Movisie Scriptieprijs 2016 zijn:

Vakjury

De komende weken zal de vakjury zich over de scripties buigen om uiteindelijk 24 november 2016 hun uiteindelijke oordeel te geven tijdens een feestelijke uitreiking bij Movisie. De jury bestaat uit de volgende personen:

  • Yvonne van Mierlo, Raad van Bestuur Movisie
  • Marcel Ham, hoofdredacteur Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken
  • Jean-Pierre Wilken, lector Participatie, Zorg & Ondersteuning Hogeschool Utrecht
  • Margo Trappenburg, hoofddocent bestuurs- en organisatiewetenschap Universiteit Utrecht
  • Annelies Bakelaar, bestuurslid Verdiwel en directeur Welzijnswerk Midden-Drenthe

Zodra de winnaar bekend is, wordt dit op de website bekend gemaakt.

Over de Movisie Scriptieprijs

Movisie organiseert dit jaar voor de vierde keer de Movisie Scriptieprijs uit. Met de Scriptieprijs wil Movisie studenten uitdagen een bijdrage te leveren aan de vraag hoe sociale vraagstukken het best kunnen worden aangepakt.