Niets zo praktisch als een goede theorie

Presentatie en uitwisseling Theoretische onderbouwing interventies
nieuwsbericht - 6 oktober 2017

De theoretische onderbouwing van interventies is nodig om te weten dat je de juiste dingen op goede gronden doet. Dat het een pittige klus is om de onderbouwing voor elkaar te krijgen blijkt uit de moeite die interventie-ontwikkelaars hebben om theorieën te kennen, te selecteren en te betrekken op hun interventie. Movisie organiseert op 14 november een bijeenkomst om tot uitwisseling te komen over theorie en theoriegebruik in de praktijk van het sociaal werk.

Om met de onderbouwing van sociale interventies verder te komen analyseerde Vasco Lub in opdracht van Movisie de toepassing van theorieën bij de onderbouwing van interventies gericht op maatschappelijke activering. Jurriaan Omlo deed dit voor eenzaamheid. Het thema maatschappelijke activering sluit aan bij beleidsmaatregelen die aansturen op de participatiesamenleving en eenzaamheid staat hoog op de lijst van aan te pakken sociale problemen.

Doel van deze bijeenkomst is om samen na te gaan hoe we theorie en theoriegebruik in de praktijk van het sociaal werk kunnen bevorderen aan de hand van de volgende vragen:

 • Wat gebeurt er nu al?
 • Wie heeft welke rol om theorie meer te laten aansluiten op het dagelijks werk en het dagelijks werk te baseren op theorie?
 • Welke body of knowledge is er?
 • Waar hebben interventie-ontwikkelaars behoefte aan?
 • Wat is er aan lopend onderzoek?
 • Op welke manier krijgt het theoretisch onderbouwing van het sociaal werk aandacht in het onderwijs?
 • Hoe kunnen partijen elkaar en de onderbouwingen versterken en gebruiken?

Programma

 • Vanaf 9.00 uur inloop met koffie, start om 9.30 uur
 • Welkomstwoord dagvoorzitter, Mariël van Pelt (docent Master Social Work Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, adviseur Movisie)
 • De auteurs Vasco Lub en Jurriaan Omlo presenteren de uitkomsten uit hun rapporten. Co-referent Gerjo Kok reflecteert hierop. Gerjo is hoogleraar Toegepaste psychologie, Universiteit van Maastricht en expert intervention mapping, uitgewerkt in Planning health promotion programs.
 • Bespreking met de deelnemers en auteurs.
 • Samenvatting en afsluiting door de dagvoorzitter, aansluitend lunch om 12.00 uur

Aanmelden

Dinsdag 14 november
9.30 tot 12 uur (+ lunch)
Movisie, Catharijnesingel 47, Utrecht
Kosten: € 35,00 inclusief publicaties

Downloads
uitnodiging-niets-zo-praktisch-als-een-goede-theorie