Nieuw: Participatiewiel Samenspel XXL

Live leren integraal te werken binnen een gemeente
nieuwsbericht - 24 april 2017

Het Participatiewiel van Movisie is een succesvol instrument voor integrale participatiebevordering. Speciaal voor gemeenten die participatie van hun burgers integraal willen aanpakken heeft Movisie de werksessie 'Participatiewiel Samenspel XXL' ontwikkeld. Hoe dat werkt? Bekijk de video.

Het Participatiewiel biedt inzicht in hoe je het beschikbare aanbod en de participatiedoelen van mensen met elkaar verbindt. Alle leefgebieden, zoals gezondheid, sociale contacten, (betaald) werk en dagbesteding zijn in het wiel meegenomen. Vanuit het perspectief van de burger krijgen alle partijen die in het sociaal domein actief zijn een helder beeld van wat nodig is en waar samenwerking gewenst is.

Integraal werken met het Participatiewiel Samenspel XXL

Speciaal voor gemeenten die participatie van hun burgers integraal willen aanpakken heeft Movisie het Participatiewiel Samenspel XXL ontwikkeld. Bestuurders, beleidsmedewerkers en zorg- en welzijnsprofessionals binnen een gemeente spelen samen het spel op hun locatie op een groot vloerkleed van 6 x 6 meter. Daarop staat in het centrum een acteur die één of meerdere situaties/persona’s tot leven brengt. Een participatieadviseur van Movisie begeleidt de werksessie. Deelnemers ontdekken met elkaar wat de kaders en mogelijkheden zijn om deze burger te laten participeren en wie welke rol daarbij kan vervullen. U krijgt hiermee meer inzicht in de processen en ziet waar een integrale aanpak nodig en mogelijk is.

Het spel laat elke speler de wereld van het sociaal domein van binnenuit beleven en levert een verrassend goed inzicht op.

Dit levert het Participatiewiel Samenspel XXL uw gemeente op: 

  • Een beter inzicht in waar een integrale aanpak en verbinding mogelijk is, wat dat kan opleveren en wat daarvoor nodig is.
  • Een manier van integraal werken waarbij de individuele burger centraal staat.
  • Concrete aanknopingspunten om visie en beleid voor participatiebevordering verder te ontwikkelen.
  • Versterking van samenwerkingsmogelijkheden tussen alle betrokken partijen in uw gemeente.
  • Inzicht in wat er al wel of juist nog te weinig gebeurt op het gebied van participatie, gezien vanuit participatiedoelen van mensen zelf.

Een werksessie van het Participatiewiel Samenspel bij de Gemeente Harderwijk op 10 april 2017

Wilt u meer weten of heeft u interesse in een sessie? Wilt u een offerte? Neem contact met ons op.