Nieuw: RelatieWijs. Beoordelen en aanpakken van (ex-)partnergeweld

Vanaf september 2017 verkrijgbaar
nieuwsbericht - 7 juni 2017

Hoe weet je als hulpverlener of gedrag in een relatie over een grens gaat? Wat te doen als er sprake lijkt te zijn van (ex-)partnergeweld? De methode RelatieWijs is vanaf september verkrijgbaar als map met onder meer handleidingen, hand outs en casuïstiek. RelatieWijs ondersteunt je in het tijdig signaleren, bespreekbaar maken en beoordelen van relationeel (grensoverschrijdend) gedrag. En helpt je hierop adequaat te reageren.

Geweld in partnerrelaties is de meest voorkomende vorm van huiselijk geweld. Het raakt niet alleen de partner maar heeft ook een schadelijk effect op de directe omgeving. En dat zijn vaak de kinderen. RelatieWijs heeft als doel professionals, van bijvoorbeeld sociale wijkteams, in staat te stellen relationeel grensoverschrijdend gedrag tijdig te signaleren en de ernst in te schatten volgens objectiveerbare criteria; relationeel (grensoverschrijdend) gedrag bespreekbaar te maken met alle relevante betrokkenen, en weten hoe adequaat te handelen, in lijn met de stappen van de meldcode.

‘Ik kan RelatieWijs aanbevelen, omdat deze methode de onderbouwing biedt die professionals in wijkteams nodig hebben om de stappen van de meldcode uit te voeren,’ aldus Oetra Gopal, wethouder Hoogezand-Sappemeer.

Kristin Janssens, senior projectleider preventie en aanpak (seksueel) grensoverschrijdend gedrag bij Movisie, beaamt dit. ‘De kracht van RelatieWijs is dat je niet de persoon, maar het gedrag van beide partners beoordeelt, met behulp van objectiveerbare criteria. RelatieWijs biedt een handreiking voor het handelen en sluit aan bij de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. RelatieWijs ondersteunt professionals bij de uitvoering van deze meldcode.’

Inkijkexemplaar RelatieWijs