Nieuw toezichtkader 'Stelseltoezicht volwassen in het Sociaal Domein'

nieuwsbericht - 26 september 2016
 746 keer gelezen

Het toezichtkader ‘Stelseltoezicht volwassenen in het Sociaal Domein’ stelt kwetsbare volwassenen centraal en kijkt specifiek hoe de zorg en ondersteuning voor hen uitpakt. Is die zorg en ondersteuning passend, samenhangend en effectief? De inspecties bekijken dit aan de hand van drie thema’s: Zorg en ondersteuning op maat; Signaleren en handelen; Lokale samenhang.

Lees het volledige artikel