Nieuwe online minicursus: laaggeletterdheid signaleren en bespreken

Speciaal voor sociale wijkteams
nieuwsbericht - 22 februari 2016

Zit jouw cliënt tussen grote stapels ongeopende post? Klopt bij jou telkens de mevrouw aan die formulieren maar niet invult? En hoe komt het toch dat die meneer elke keer weer in schuldsituaties terecht komt? Grote kans dat een deel van jouw cliënten problemen ervaart met lezen en schrijven. Met deze nieuwe online minicursus leer je hoe je laaggeletterdheid kunt signaleren en bespreken. De module is ontwikkeld door Movisie en Stichting Lezen & Schrijven, speciaal voor wijkteamprofessionals.

Je komt via de module meer te weten over laaggeletterdheid, de omvang van het probleem en het belang van signalering. Ook krijg je tips over het aangaan van het gesprek. En je krijgt informatie over hoe je de cliënt kunt doorverwijzen naar geschikte hulp en/of (taal)scholing. Het doorlopen van de minicursus duurt ongeveer 15 minuten. Je kunt je aanmelden door je eenmalig te registreren bij de Movisie Academie. Deelname aan de online minicursus is kosteloos.

Oorzaak van andere problemen

Moeite met lezen en schrijven werkt door op verschillende levensdomeinen. Merel Heimens Visser, directeur Stichting Lezen & Schrijven: 'We zien dat mensen die een taalscholing hebben gevolgd gelukkiger zijn, gezonder en zelfverzekerder zijn en actiever meedoen in de maatschappij. Beter leren lezen, schrijven, rekenen en/of omgaan met de computer heeft een positieve impact, ook op de lange termijn.'

Michaëla Merkus, Senior adviseur participatie en actief burgerschap bij Movisie: 'Als wijkteamprofessional kom je met veel bewoners in contact, daarom is het belangrijk dat je moeite met lezen en schrijven goed kunt signaleren en bespreken. Hiermee draag je bij aan het verminderen en voorkomen van problemen op gebied van onder meer werkloosheid, schulden en participatie.'

Laat je inspireren door anderen

Via het programma Taal voor het Leven werkt Stichting Lezen & Schrijven in heel Nederland samen met een groot aantal partners om Laaggeletterdheid terug te dringen. In deze lokale netwerkaanpak zijn wijkteams een belangrijke schakel. Momenteel wordt gewerkt aan een factsheet met praktijkvoorbeelden van wijkteams die op verschillende manieren invulling geven aan deze aanpak van laaggeletterdheid. De factsheet is naar verwachting eind maart beschikbaar op www.lezenenschrijven.nl.