Oproep: hoe krijgt de samenwerking tussen werk en inkomen en sociale teams vorm?

nieuwsbericht - 13 oktober 2016

Werkt u samen vanuit de gedachte van één gezin, één plan, één regisseur? Movisie, Divosa en Sociaal Werk Nederland voeren een verkenning uit naar de samenwerking tussen werk en inkomen én zorg en ondersteuning vanuit een integrale benadering. Dit kàn in een team zijn: een buurtteam, een sociaal (wijk)team, een Samen Doen-team, etc. Wij willen graag meer weten over hoe deze samenwerking vorm krijgt.

Wat zijn uw ervaringen? Doe mee aan de verkenning en deel uw praktijkvoorbeeld!

Wij zoeken praktijkvoorbeelden van (het vormgeven van) samenwerking tussen werk en inkomen en zorg en ondersteuning vanuit de gedachte van één gezin, één plan, één regisseur. Let op: Het perspectief van de klant staat centraal. Wij zoeken voorbeelden waarin met één ondersteuningsplan voor één huishouden wordt gewerkt, en bij voorkeur ook met één contactpersoon die samen met de klant de ondersteuning coördineert en regisseert. Andere vormen van samenwerking, zoals afstemming en overleg, nemen we in deze inventarisatie niet mee.

Let op: eerder vermeldden we dat Movisie samen met Divosa en Sociaal Werk Nederland een bijeenkomst op 7 december zou organiseren over de samenwerking tussen werk en inkomen en zorg en ondersteuning. Deze bijeenkomst is geannuleerd.

Hoe doet u mee?

Voldoet uw praktijk aan bovenstaande omschrijving? Of kent u een praktijk die meer inzicht geeft in hoe de samenwerking tussen werk en inkomen en zorg en ondersteuning vanuit de gedachte van één gezin, één plan, één regisseur vorm krijgt? Meld dit dan aan via onderstaande link. Daar vindt u een paar korte vragen.

Hoe gebruiken wij uw informatie?

  • Movisie maakt een analyse van alle ingediende voorbeelden en neemt aanvullend hierop contact op met een aantal voorbeelden om deze te verdiepen en te beschrijven.
  • Movisie verwerkt de ingediende voorbeelden en de andere informatie in een rapportage. Deze wordt breed verspreid binnen het sociaal domein. Mogelijk wordt uw voorbeeld hierin benoemd of beschreven.

Vragen? Neem contact op met Sanneke Verweij (S.Verweij@movisie.nl of 0655440629) of Barbara Panhuijzen (B.Panhuijzen@movisie.nl of 0655440579) van Movisie.