Oproep: sluit je aan bij de Alliantie Genderdiversiteit

nieuwsbericht - 29 juli 2017

De Alliantie Genderdiversiteit streeft naar een samenleving met meer flexibiliteit en meer diversiteit in gender. De Alliantie wil verandering brengen door samen te werken bij het agenderen van de problematiek, door onderzoek en door inzet op transformatie. De alliantie bestaat nu uit 11 organisaties en roept ook andere organisatie op om zich aan te sluiten.

Sociale normen over hoe mannen, vrouwen, jongens en meisjes zich zouden moeten gedragen, noemen we ‘gendernormen’. Veel mensen zien deze normen als vanzelfsprekend en staan er weinig bij stil. Maar strikte gendernormentrikte gendernormen (mede) veroorzaken maatschappelijke problemen, dragen er aan bij of houden ze in stand. Bijvoorbeeld: pesten en geweld tegen ‘mannelijke’ meisjes en ‘vrouwelijke’ jongens. Gendernormen stimuleren ook een dubbele moraal die seksueel grensoverschrijdend gedrag in de hand werkt, leiden tot ongelijke verdeling van arbeid en zorg en liggen ten grondslag aan homo-, bi- en transfobie.

Doelstellingen

De hoofddoelstelling is het beïnvloeden van de huidige schadelijke gendernormen en het creëren van meer ruimte, meer flexibiliteit en diversiteit in gender. Op deze manier wil de Alliantie een belangrijke bijdrage leveren aan zowel de vrouwenemancipatie, de mannenemancipatie en de emancipatie van lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen, transgenders en interseksen (LHBTI) in Nederland. De Alliantie wil deze drie emancipatiebewegingen met elkaar verbinden.

10-punten agenda

In het eerste jaar wil de Alliantie Genderdiversiteit komen tot een 10-punten agenda: concrete acties om doelen te bereiken. Die 10-punten agenda is gebaseerd op de ‘Theory of Change’, een uitgebreide beschrijving en illustratie van hoe en waarom een gewenste verandering wordt verwacht te gebeuren in een bepaalde context. De Alliantie komt hiertoe door samen te werken met vele partners, door actieonderzoek en literatuuronderzoek ui te voeren, door interventies in beeld brengen en door te verkennen welke interventies werken en welke niet. Dit eerste jaar wordt gefinancierd door het ministerie van OCW. Mogelijk volgen er een tweede jaar of meer jaren waarin de Alliantie uitvoering geeft aan de 10-punten agenda.

Doe mee aan de Alliantie!

Zo kan ook jouw organisatie meedoen:

  • In je communicatie geef je aan dat je voorstander bent van meer flexibiliteit en diversiteit in gender: dat kan bijvoorbeeld door berichten te delen van de alliantie op Facebook, door zelf een blog of column te schrijven, door te retweeten of een foto te delen op Instagram.
  • Like de Facebookpagina ‘Genderdiversiteit’ en meld je aan via h.felten@movisie.nl.
  • Draag bij aan de 10-punten agenda: je mailt ideeën, komt op de bijeenkomsten en deelt je visie of laat op een andere manier weten wat jij denkt dat onderdeel moet zijn van de 10-punten agenda.
  • Overweeg serieus het 10 punten plan als organisatie te ondertekenen.
  • Je bekijkt hoe je in je eigen organisatie meer aandacht kan vragen voor genderdiversiteit. Bijvoorbeeld door het onderdeel te maken van diversiteitsbeleid, door collega’s te steunen die zich niet 100% naar gendernormen conformeren, of door het thema intern te agenderen.

Wat levert deelname jouw organisatie op?

  • Een manier om je idealen te delen en een wereld dichterbij te laten komen waarin iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht de normen over ‘mannelijkheid’ of ‘vrouwelijkheid’.
  • Je wordt uitgenodigd voor interessante bijeenkomsten en events.
  • Een groter netwerk: van bedrijven tot overheid, belangenorganisaties en non-profit.
  • Je organisatie wordt zichtbaarder als idealistische en open-minded organisatie.
  • Een rol in de uitvoering

Lees meer over de Alliantie Genderdiversiteit in het artikel Alliantie wil denken over mannelijkheid en vrouwelijkheid veranderen.

Kennisdossier
Trefwoorden