Organiseerde VWS bewust zijn eigen tandeloze tegenmacht?

nieuwsbericht - 15 augustus 2016
 707 keer gelezen

De Patiëntenfederatie is de invloedrijkste vertegenwoordiger van de Nederlandse zorgconsument, maar aan de legitimiteit en onafhankelijkheid ervan wordt sterk getwijfeld. Patiëntenverenigingen verwijten de koepel het schoothondje van het ministerie van VWS te zijn. FTM inventariseert en analyseert de kritiek. Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt de Nederlandse zorgconsument aan alle overlegtafels in de gezondheidszorg.

Lees het volledige artikel

Kennisdossier