PERSBERICHT: Nieuw boek: “Bezielende interventies; wat sociaal werk succesvol maakt”

Charismatisch sociaal werkers en bewezen effectieve interventies bijten elkaar niet
nieuwsbericht - 23 mei 2017

Het gebruik van effectieve methoden is voor sociaal werkers is geen knellend keurslijf waarmee hun professionele autonomie en maatwerk in het geding komt. Charismatische praktijkwerkers  gebruiken interventies juist als lichte structuren die voor hen slagvaardig opereren in het werk mogelijk maakt. Dat is een van de belangrijkste conclusie uit het boek Bezielende interventies. Wat sociaal werk succesvol maakt van Marcel van Engelen, Peter Rensen en Marcel Ham. Het boek is een productie van Kennisinstituut Movisie en uitgeverij Van Gennep. Bezielende interventies verschijnt op 30 mei.

Professionals in het sociaal domein maken steeds vaker gebruik van goed beschreven interventies. In de databank Effectieve sociale interventies van Movisie zijn er 130 samengebracht. Hoe staat het nu in de praktijk met de uitvoering van deze interventies? Op wat voor manier werken sociaal werkers ermee, kunnen ze ermee uit de voeten?

Het boek Bezielende interventies toont de weerbarstige en sprankelende praktijk achter de databank. Journalist Marcel van Engelen (onder andere Vrij Nederland), Peter Rensen (onderzoeker Movisie) en Marcel Ham (hoofdredacteur Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken) onderzochten op journalistieke wijze van vijf interventies de praktijk van de uitvoering. Ze togen naar plekken waar deze interventies worden ingezet: buurthuizen, scholen, Blijfhuizen en pleintjes door het hele land. Ze spraken met de bedenkers van de interventie, met professionals, met cliënten en burgers en laten in Bezielende interventies zien wat er gebeurt. Voor elke interventie gingen ze op twee plekken kijken. Op de pleinen waar Thuis op Straat jongeren ‘opvoedt’ en pleintjes weer leefbaar en toegankelijk maakt voor alle buurtbewoners. In ontmoetingscentra waar dementerenden elkaar treffen. In de vrouwenopvang waar men uitgaat van kracht in plaats van problemen. Op scholen waar leerlingen het klimaat voor lhbt’ers proberen te verbeteren. En bij huisartsen die voor hun patiënten ‘welzijnsrecepten’ uitschrijven.

Het boek toont de kracht van de interventies en de dilemma’s die professionals tegenkomen bij de uitvoering ervan. Moet een methode altijd strikt worden toegepast? Of kun je er soepel mee omgaan? Het gaat met vallen en opstaan zo blijkt. Maar de slotsom luidt: interventies doen ertoe! Meiden met een migratie-achtergrond spelen vaker op het buurtplein, demente ouderen leven op, mishandelde vrouwen vinden hun weg naar zelfstandigheid en scholieren komen vrolijk uit de kast.

Meer lezen? Het boek ‘Bezielende interventies, wat sociaal werk succesvol maakt' is te bestellen via Uitgeverij Van Gennep en Movisie.