De samenloop en samenhang van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen gezinnen; een literatuurverkenning

nieuwsbericht - 1 september 2016
 578 keer gelezen

Het onderzoek maakt deel uit van een meeromvattend onderzoek dat ten doel heeft de prevalentie te bepalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland. Op basis hiervan kan de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld in Nederland worden doorontwikkeld, gestuurd en geëvalueerd. In dit rapport wordt verslag gedaan van een internationale literatuurverkenning naar de aard en omvang van de samenloop en samenhang van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen één gezin.

Lees het volledige artikel