Samenwerking tussen professionals in de wijk - de sleutel voor gezonde en vitale mensen?

nieuwsbericht - 17 februari 2016

Tijdens vier Netwerkbijeenkomsten Gezonde Wijk spraken professionals vanuit de huisartsenvoorziening, welzijn en publieke gezondheid over hoe zij elkaar kunnen versterken. Ze wisselden expertise uit, leerden elkaar kennen en kregen tips en handvatten voor de eigen praktijk. Het RIVM maakte een e-zine over deze bijeenkomsten, met fotoverslagen, praktische tools en tips.

'De sleutel voor gezonde en vitale mensen ligt bij samenwerken in de wijk. Waar professionals en bewoners de handen ineen slaan, voelen bewoners zich gezonder en doen ze meer mee. De handen ineen slaan betekent prettiger en effectiever werken. Huisartsen, welzijnswerkers en wijkverpleegkundigen weten bijvoorbeeld naar welke leefstijlprogramma’s in de buurt zij kunnen doorverwijzen. En het sociale wijkteam weet met hulp van de GGD beter hoe de gezondheidssituatie in de wijk is.' Dat zegt Marian Sturkenboom, projectleider RIVM Centrum Gezond Leven.

Preventie in de buurt

De netwerkbijeenkomsten zijn onderdeel van het samenwerkingsproject Preventie in de Buurt van RIVM Centrum Gezond Leven, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Het project richt zich op versterking van preventie binnen de eerstelijnszorg in de wijk.

E-zine

Bekijk de e-zine.

Trefwoorden