Scriptieprijs 2017: de genomineerden zijn bekend!

nieuwsbericht - 6 november 2017

De genomineerden voor de Movisie Scriptieprijs 2017 zijn bekend. Na een spannende selectieronde zijn er vijf scripties genomineerd uit 34 inzendingen. De gelukkige winnaar wordt beloond met een geldprijs van € 1.000 en krijgt daarnaast ondersteuning bij het schrijven van een artikel voor de debatsite socialevraagstukken.nl.

Tijdens de selectieronde is bij de 34 ingezonden scripties gelet op de volgende criteria: bijdrage aan innovatie / effectiviteit, relevantie voor het sociaal domein, praktijkgerichtheid, kwaliteit van het onderzoek en leesbaarheid.

De genomineerden voor de Movisie Scriptieprijs 2017 zijn:

Vakjury

De komende weken zal de vakjury zich over de scripties buigen om uiteindelijk 7 december 2017 hun uiteindelijke oordeel te geven tijdens een feestelijke uitreiking bij Movisie. De juryleden zijn:

  • Yvonne van Mierlo, Raad van Bestuur Movisie
  • Marcel Ham, hoofdredacteur Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken
  • Jean-Pierre Wilken, lector Participatie, Zorg & Ondersteuning Hogeschool Utrecht
  • Monique Kremer, bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap, Universiteit van Amsterdam
  • Annelies Bakelaar, bestuurslid Verdiwel en directeur Welzijnswerk Midden-Drenthe

Zodra de winnaar bekend is, wordt dit op de website bekend gemaakt.

Over de Movisie Scriptieprijs

Movisie organiseert dit jaar voor de vijfde keer de Movisie Scriptieprijs uit. Met de Scriptieprijs wil Movisie als kennisinstituut de wetenschappelijke basis en effectiviteit van methoden in het sociaal werk ondersteunen en onderzoek naar zelfregie, zelfredzaamheid, de participatie van burgers en de rol van professionals daarbij stimuleren.