SER: Te veel kinderen groeien op in armoede

Oproep voor het aanstellen van een 'armoederegisseur'
nieuwsbericht - 28 maart 2017

Het beleid voor de bestrijding van kinderarmoede is niet effectief en moet anders. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad (SER) in het advies 'Opgroeien zonder armoede' aan het aankomende kabinet.

Ondanks allerlei inspanningen van overheid en maatschappelijke organisaties groeit 8 tot 12 procent van alle kinderen in Nederland op in armoede. In 2014 ging het om 378 duizend kinderen. Opvallend is dat tweederde van deze kinderen opgroeit in een gezin waar ten minste één van de ouders werkt. Die ouder verdient echter te weinig of krijgt schulden. Instanties hebben deze groep vaak slecht in beeld omdat ze geen uitkering krijgen.

Ook hebben kinderen uit eenoudergezinnen meer kans op armoede dan kinderen die bij twee ouders wonen. Hoe meer kinderen in een gezin, hoe meer kans op armoede. Armoede leidt tot slechtere schoolprestaties en probleemgedrag.

Volgens de SER zijn de gevolgen van langdurige armoede groot. De raad vindt dat alle kinderen zoveel mogelijk een gelijke start en gelijke kansen moeten krijgen. Ze moeten daarom een beroep kunnen doen op voorzieningen die de gevolgen van armoede compenseren. Ze moeten mee kunnen doen aan sport en culturele uitstapjes. Dit beleid moet worden aangevuld met een meer structurele en systematische aanpak van de oorzaken van armoede.

Ook maken veel armere gezinnen te weinig gebruik van bestaande regelingen omdat deze complex en weinig bekend zijn. De SER raadt aan deze regelingen te versimpelen. Dat kan bijvoorbeeld door in elke gemeente een 'armoederegisseur' aan te stellen, die beleid omtrent gezinnen met lage inkomens monitort. Ook kan het helpen als wisselingen in leefomstandigheden, zoals bijvoorbeeld een scheiding, sneller worden verwerkt in een recht op een bepaalde voorziening.

Bron: SER

  • Zie ook het artikel: 'Armoede vraagt om een gezamenlijke oplossing'.