Sterk sociaal werk verhoogt kwaliteit van leven van bewoners

nieuwsbericht - 9 februari 2017

Goed sociaal werk vergroot de kwaliteit van leven van buurtbewoners, versterkt de buurt en bespaart maatschappelijke kosten. Dit blijkt uit de resultaten van verandertrajecten van 14 sociaalwerkorganisaties. Vanaf 2015 doorliepen deze organisaties een verandertraject in het sociaal domein. Zij zijn hierbij ondersteund vanuit de Thematranche Welzijn van het VWS programma 'In voor zorg!'.

Sociaal Werk Nederland, Verdiwel en Movisie leverden een actieve bijdrage in het tot stand brengen van het veranderprogramma en het delen van kennis en ervaringen. De resultaten van de Thematranche Welzijn van 'In voor zorg!' worden door de deelnemers aan de thematranche op maandag 13 februari tijdens het congres ‘Sociaal werk beweegt’ gedeeld met de sector.

Preventieve werking van sociaal werk

Het zichtbaar maken van de preventieve werking van sociaal werk gebeurde gedurende de verandertrajecten met behulp van verschillende meetinstrumenten, zoals de methode van de Effectencalculator. Met behulp van deze methode zijn 36 ervaringsverhalen van inwoners besproken en geanalyseerd. Aan dit onderzoek hebben 9 sociaalwerkorganisaties een bijdrage geleverd. De resultaten zijn gepresenteerd in de rapportage ‘de preventieve werking van sociaal werk.

In veel van de casussen werd zichtbaar dat er een preventieve werking uitgaat van sociaal werk. Ook werd zichtbaar dat vervanging van individuele naar collectieve hulp én van zorg naar sociaal werk mogelijk is. In alle 36 casussen is mede door de inzet van sociaal werk de kwaliteit van leven toegenomen en zijn er in de meeste gevallen maatschappelijke kosten bespaard.

Hoge kosten zijn voorkomen

Uit de rapportage blijkt dat kosten op het gebied van huisvesting, justitie of (geestelijke gezondheid)zorg zijn voorkomen. Soms gaat het om kleine besparingen tot € 5.000,- zoals een behandeling door een psycholoog, minder intensieve fysiotherapie of onnodig gebruik van huisartsenzorg. Het gaat soms ook om flinke besparingen oplopend tot €70.000,-, veelal omdat een crisissituatie is voorkomen.

Kennisdossier