Subsidie voor gemeente voor inrichten gezondheidsbeleid

nieuwsbericht - 24 januari 2018

Ben je bezig met gezondheidsbevordering in jouw gemeente? Wanneer je wilt werken aan effectief preventief gezondheidsbeleid kun je bij ZonMw subsidie aanvragen. Het geld is bestemd voor inzet van erkende interventies. Zodat je weet dat je aanpak effectief is.

Wanneer je een erkende interventie inzet, verstevig je de uitvoering van lokaal gezondheidsbeleid. Het werken met erkende interventies biedt ook handvatten om je deskundigheid op dit gebied te versterken en uit te breiden.

Integraal gezondheidsbeleid is effectiever

Uitdagingen op het gebied van gezondheid in een gemeente zijn vaak complex. Veel aspecten zoals ruimtelijke ordening, welzijn, inkomen, onderwijs, participatie, milieubeleid en wijkvoorzieningen spelen een rol. Al deze aspecten kunnen een plek krijgen via een integrale benadering. Maar hoe bepaal je welke interventie je gaat inzetten? Er zijn al veel interventies ontwikkeld en in de praktijk getoetst. Deze subsidieoproep is erop gericht om de toepassing van deze erkende interventies in de praktijk te bevorderen.

Databank Effectieve sociale interventies

In de databank Effectieve sociale interventies van Movisie worden sinds 2010 interventies verzameld die sociale vraagstukken aanpakken. Interventies kunnen door een onafhankelijk praktijkpanel beoordeeld worden als Goed Beschreven. De Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid kent aan interventies de beoordeling van Goed Onderbouwd of Effectief toe. Ga naar de databank.

Maak gebruik van kennis en ervaring bij de buren

In heel Nederland zijn gemeenten bezig met de inrichting van hun gezondheidsbeleid. Je bent niet de enige. Het is dan ook niet nodig om altijd zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Kennis en ervaring opgedaan in andere gemeenten en in onderzoek kan nuttig zijn. Al je meedoet met deze oproep, kun je heel makkelijk samenwerken met andere gemeenten en onderzoekers. Om in aanmerking te komen voor subsidie kunnen alleen samenwerkingsverbanden een aanvraag doen.

Samenwerkingsverbanden vragen de subsidie aan

Een samenwerkingsverband bestaat in ieder geval uit een Academische Werkplaats Publieke Gezondheid en/of een Werkplaats Sociaal Domein, minimaal drie gemeenten en de betrokken GGD(en). Daarnaast kunnen ook andere partijen deel uitmaken van het samenwerkingsverband. Per samenwerkingsverband kan maximaal € 500.000,- subsidie worden aangevraagd.

Waarom deze subsidie?

De subsidieoproep is gericht op het beter gebruiken van bestaande kennis: gevalideerde meetinstrumenten en erkende interventies. Ook wil ZonMw het samen leren door onderzoeksinstellingen en gemeentelijke uitvoeringspraktijk stimuleren.

Informatiebijeenkomst op 5 maart 2018

Meer weten? ZonMw organiseert op 5 maart 2018 een informatiebijeenkomst in Utrecht. De bijeenkomst duurt van 13.00 – 17.00 uur en vindt plaats bij Seats2meet. Lees ook de subsidie-oproep en meld je aan voor de informatiebijeenkomst op de website van ZonMw.