Subsidiemogelijkheid voor economische zelfstandigheid van vrouwen

nieuwsbericht - 1 september 2016
 835 keer gelezen

Gemeenten kunnen voor 2017 een beroep doen op een nieuwe subsidiemogelijkheid van het ministerie van OCW. Deze subsidie geeft de mogelijkheid om programma’s gericht op het bevorderen van economische zelfstandigheid van vrouwen uit te voeren. De programma’s moeten stimuleren dat vrouwen stappen zetten richting de arbeidsmarkt.

Het gaat om een co-financiering die kan worden aangewend voor een eigen regionale aanpak. Co-financiering kan ook gebruikt worden voor het starten met of het voortzetten van een eerder door OCW gefinancierd programma zoals Eigen Kracht (voor niet uitkeringsgerechtigde laagopgeleide vrouwen), Kracht on Tour (gericht op het vergroten van bewustzijn van het belang van economische zelfstandigheid), of De Nieuwe Toekomst (bevordering van economische zelfstandigheid van vrouwen met huiselijk geweldervaringen).

De Nieuwe Toekomst

In De Nieuwe Toekomst (DNT) werken de Federatie Opvang, de Nederlandse vrouwen Raad (NVR) en Movisie samen aan landelijke erkenning en borging. Het ministerie van OCW organiseert op 22 september een informatiebijeenkomst over de stimuleringsregeling. De uitnodiging is verstuurd naar de centrumgemeenten. De Federatie Opvang en haar partners zullen op de bijeenkomst 'De Nieuwe Toekomst' presenteren en nader toelichten.

Verdere informatie over de stimuleringsregeling kunt u vinden op de website van Kracht on Tour.