Thuis op Straat erkend als effectief

nieuwsbericht - 21 september 2017

De interventie Thuis op Straat (TOS) is door de onafhankelijke erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid erkend als Effectief volgens eerste aanwijzingen. Thuis op Straat (TOS) wil de straat en buurt teruggeven aan bewoners en een duidelijk, gemoedelijk, fatsoenlijk en sociaal en emotioneel veilig speelklimaat op pleinen en straten scheppen.

Centraal in de aanpak staan de TOS-activiteiten op pleinen, waarbij wordt ingezet op positief gedrag van de deelnemers (4 tot 20 jaar) en andere pleingebruikers. TOS zoekt contact met ouders en buurtbewoners en betrekt hen bij activiteiten. Voor een effectieve signalering- en verwijsfunctie zoekt TOS samenwerking met wijkpartners (waaronder basisonderwijs, sociaal-cultureel werk en jongerenwerk).

Effectief

Thuis op Straat voldoet aan de gestelde criteria voor effectiviteit. Er zijn voldoende studies, conform de criteria, die eerste aanwijzingen geven voor de effectiviteit van de interventie. De erkenningscommissie ziet TOS als een zich voortdurend in de praktijk ontwikkelende interventie; waarbij kinderen, bewoners én medewerkers zijn betrokken. De interventie-eigenaren zetten TOS nadrukkelijk neer als lerend, contextgevoelig en ontwikkelingsgericht. Een sterke onderbouwing van eenvoudige, alledaagse activiteiten in een complexe werkelijkheid. Lees meer over Thuis op Straat (TOS) in de databank Effectieve sociale interventies.

Samenwerking

Movisie werkt samen met collega-databanken bij de uitvoering van de beoordeling en erkenning van interventies. Het erkenningstraject is een samenwerking tussen het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Centrum Gezond Leven (CGL) van het RIVM, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Kenniscentrum Sport, Trimbos-instituut, Vilans en Movisie. Deze zeven landelijke kennisinstituten hanteren dezelfde werkwijze en criteria. Heeft u een interventie ontwikkeld die ook door andere organisaties kan worden ingezet en wilt u werken aan kwaliteitsborging en -verbetering? We nodigen u van harte uit om deze interventie bij ons aan te melden. Wij informeren u graag over de mogelijkheden van het beschrijven en erkennen van interventies.