Uitkomsten klantenenquête uitkeringsgerechtigden gepubliceerd

nieuwsbericht - 13 september 2016
 421 keer gelezen

De Inspectie SZW voert periodiek onderzoek uit naar de ervaringen van uitkeringsgerechtigden met de dienstverlening door UWV en gemeenten. Hiermee wil zij het klantperspectief op de uitvoering van de sociale zekerheid belichten. De Inspectie SZW heeft daarvoor in 2015 een grootschalige enquête uitgevoerd onder uitkeringsgerechtigden WWB, Wajong, WW en WGA.

Lees het volledige artikel