Urgentie problematiek verwarde personen onverminderd groot

Aanjaagteam presenteert tweede tussenrapportage
nieuwsbericht - 21 juli 2016
 820 keer gelezen

Deze zomer moeten gemeenten, in samenwerking met hun ketenpartners, beschikken over een sluitende, op de persoon gerichte aanpak als het gaat om de zorg en ondersteuning van 'verwarde' personen. Om dit proces te bevorderen is het aanjaagteam Verwarde Personen aangesteld. In juli presenteerde het aanjaagteam zijn tweede tussenrapportage.

In de tweede tussenrapportage stelt het aanjaagteam Verwarde Personen prioriteiten en geeft aanbevelingen om te versnellen en belangrijke doorbraken te realiseren.

Onder de indruk

Het aanjaagteam is onder de indruk van wat er gebeurt in de verbetering van ondersteuning, zorg en straf voor mensen met verward gedrag. Mensen met verward gedrag nemen zelf meer regie op het terrein van herstel, zelfregie en participatie. Gemeenten werken met hun partners aan een sluitende aanpak. De opdrachtgevers werken onder andere aan de onverzekerdenproblematiek. Hiervoor en voor de brede aanpak van verwarde personen hebben zij structureel extra middelen beschikbaar gesteld.

We zijn er nog niet

Ondanks alle inspanningen van gemeenten en partners is er nog geen sprake van een goed werkende sluitende aanpak van de negen bouwstenen, die het aanjaagteam in de eerste tussenrapportage formuleerde. De doelstelling om in de zomer van 2016 in iedere gemeente een volledig sluitende aanpak te realiseren is ambitieus en waarschijnlijk niet haalbaar.

'Begrijpelijk', zegt Liesbeth Spies, voorzitter van het aanjaagteam. ‘De problematiek blijkt in de praktijk weerbarstig te zijn. Het vraagstuk is complex, kan alleen met vele partijen opgepakt worden en vraagt om fundamentele gedragsverandering. Dit vergt een lange adem gecombineerd met concrete stappen.

Lees het volledige bericht en download de tussenrapportage op de website van het aanjaagteam.