Verbindingen maken tussen sociaal domein en gezondheidszorg

Realiseer het met een transitiearena van Movisie
nieuwsbericht - 9 november 2016

Piekeren, eenzaamheid, huiselijk geweld of armoede kan mensen letterlijk ziek maken. Sociaal werk kan door de aanpak van sociale problemen bijdragen aan een gezondere samenleving. De verbinding maken tussen welzijn, preventie, eerstelijns gezondheidszorg en publieke gezondheid is daarom belangrijker dan ooit. Movisie kan een transitiearena verzorgen om deze nieuwe verbindingen te realiseren.

De laatste tijd groeit het besef dat de domeinen sociaal en gezond elkaar enorm kunnen versterken. Sociale activiteiten, zoals dagbesteding, lotgenotencontact, een sociaal netwerk, betaald en onbetaald werk, zingeving en vrijetijdsbesteding, leveren een bijdrage aan onze gezondheid. Sociaal maakt gezonder, ook voor mensen met een beperking of ziekte.

Werken aan verandering in een transitiearena

We willen meer toenadering stimuleren. De verbinding tussen sociaal en gezond versterken, samen uitdagingen aangaan en experimenteren met nieuwe aanpakken. Welke uitdagingen worden opgepakt en wat zijn veelbelovende en inspirerende vernieuwingen en veranderingen? Kennis ophalen en uitwisselen is hierbij van essentieel belang. We onderzoeken de perspectieven van uitvoerders, beleidsmakers, bestuurders, zorgverzekeraars en andere professionals werkzaam in preventie, publieke gezondheid en het sociale domein. In een transitiearena gaan participanten met elkaar op zoek naar nieuwe ‘rules of the game’. Met deze vorm van kennisdeling en uitwisseling werken we samen aan lokale verandering.

Wilt u aan de slag?

Movisie kan voor een aantal praktijken kosteloos een transitiearena organiseren. Werkt u bij een gemeente, zorg- of welzijnsorganisatie die aan de slag wil met de verbinding tussen het sociale en gezondheidsdomein? En staan jullie er voor open dit op een vernieuwende manier aan te pakken? Neem dan contact met ons op dan kijken we samen naar een vorm die bij uw situatie.