Het verschil tussen cliënten- en burgerparticipatie

nieuwsbericht - 14 september 2015

Cliënten zijn burgers maar niet alle burgers zijn cliënten. Dat maakt dat we zaken als cliënten- en burgerparticipatie niet op één hoop moeten gooien. Wat zijn de verschillen?

‘Het mobiliseren van meedenkkracht van wijkbewoners en het faciliteren van burgerinitiatieven is iets anders dan het organiseren van tegenkracht en medezeggenschap van cliënten/gebruikers van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet’, zegt Karin Sok van Movisie. ‘Burgerparticipatie spreekt burgers aan op hun rol als (co)producent. Cliëntenparticipatie daarentegen spreekt burgers aan op hun rol als consument. Hun inspraak en medezeggenschap maakt het mogelijk de kwaliteit van de dienstverlening te vergroten en meer af te stemmen op de behoeften van de gebruiker.'

'Toch hangt hier een zweem van last en klagen omheen en lijkt het organiseren van tegenkracht, inspraak en medezeggenschap iets wat ‘moet’ in plaats van iets wat waardevol is', zegt Karin Sok. 'Terwijl het een belangrijk onderdeel is van de verhouding tussen overheid en burger.’

'De belangen liggen anders en daarmee ook de ideeën en aandachtspunten van mensen.'

Dan is er nog een verschil: het perspectief van de gemiddelde burger en dat van de cliënt/gebruiker van de Wmo. Karin Sok: ‘De belangen liggen anders en daarmee ook de ideeën en aandachtspunten van mensen. Wanneer we bijvoorbeeld vrijwillige inzet in de zorg bekijken vanuit het perspectief van de burger, noemen zij vaak het ‘noaberschap’ dat terug moet komen in hun wijk. Maar bekijken we die vrijwillige inzet vanuit het perspectief van cliënten, dan brengen zij aandachtspunten naar voren zoals de deskundigheid en afhankelijkheid van een vrijwilliger, privacy en de wens om geen vrijwilliger uit de eigen wijk te hebben die ondersteuning biedt. Beide perspectieven zijn waardevol en moeten dus ook gehoord en betrokken worden. Daarom is het belangrijk burger- en cliëntenparticipatie niet met elkaar te verwarren en beide goed te organiseren in de gemeente.’

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin Sok.