Vooraanmelding beroepsregistratie geopend voor professionals jeugdhulp

nieuwsbericht - 5 augustus 2015

Professionals die jeugdhulp verlenen op een hbo-functie kunnen zich vanaf heden vooraanmelden voor beroepsregistratie. Het gaat om professionals die werkzaamheden uitvoeren die in het Kwaliteitskader Jeugd om de inzet van een geregistreerd professional vragen. Vooraanmelding is geen beroepsregistratie, maar is wel een eerste stap in de richting. Naar verwachting is uiterlijk 1 januari 2018 volwaardige beroepsregistratie mogelijk voor een groot deel van de professionals, die onder vooraanmelding vallen en die zich op dit moment nog niet kunnen registreren.

Sinds 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. Doel van de wet is dat alle kinderen en jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat gaat niet altijd vanzelf. Als dat nodig is moeten zij kunnen rekenen op goede hulp van vakbekwame professionals. Daarom investeren diverse partners in het brede jeugdhulpdomein de komende jaren in professionalisering en beroepsontwikkeling in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Movisie is een van de deelnemende organisaties.

Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming

Binnen het programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming werken gemeenten, initieel onderwijs, brancheorganisaties, beroepsverenigingen en kennisinstituten samen aan professionalisering binnen het brede jeugdhulpdomein. Dit doen zij onder meer door gezamenlijk vorm te geven aan beroepsregistratie van professionals op hbo- en wo-functies, door te investeren in beroepsontwikkeling en het doorontwikkelen van de ‘norm van de verantwoorde werktoedeling’ die is opgenomen in de Jeugdwet.

Beroepsregistratie

De Jeugdwet vereist voor bepaalde beroepen beroepsregistratie in het Kwaliteitsregister Jeugd of in het BIG-register. In het Kwaliteitskader Jeugd is uitgewerkt wat dat in de praktijk betekent. Wilt u hierover meer weten? Binnen het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming zijn factsheets en een animatie ontwikkeld om werkgevers en beroepskrachten in jeugdhulp en jeugdbescherming te informeren over de beroepsregistratie.

De animatie 'Professionalisering Jeugdhulp & Jeugdbescherming' geeft een kort overzicht van het proces van beroepsregistratie.

De factsheet 'Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie in de jeugdhulp en jeugdbescherming' beschrijft het proces in detail voor verschillende beroepsgroepen.

De factsheet 'Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie in jeugdhulp en jeugdbescherming. Informatie voor jeugdhulpaanbieders' informeert aanbieders van jeugdhulp over de beroepsregistratie.

Kijk voor meer informatie op www.professionaliseringjeugdhulp.nl.

Kennisdossier