Vrijwilligersprojecten tevreden over samenwerking gemeenten

nieuwsbericht - 7 december 2016

Het overgrote deel (85%) van de vrijwilligersprojecten, die zich hebben aangemeld voor de Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2016, is tevreden over de samenwerking met gemeenten. Dit bleek uit een recente peiling. Men is vooral tevreden over de ondersteuning via subsidies en het ontsluiten van het gemeentelijke netwerk. ‘Wij ontvangen aanjaagsubsidie en de gemeenten stimuleren hun bewoners om zich bij ons project aan te sluiten,’ aldus een van de landelijke vrijwilligersprojecten. De ontevredenheid heeft vooral betrekking op starre regelgeving en de voorzichtigheid om te investeren in nieuwe ideeën.

Tevreden

55% van de vrijwilligersprojecten noemt vooral het verstrekken van subsidie, vergunningen, collectieve vrijwilligersverzekering, gratis werkruimte en andere voorzieningen als reden van de tevredenheid. 45% noemt de inzet van kennis en expertise. Zij zijn tevreden over het meedenken, overleg en de inzet van het lokale netwerk. Een vrijwilligersproject uit Apeldoorn: ‘Onze gemeente stimuleert, initieert en faciliteert. Er is een houding van: is er wat meld het. Dan kijken we naar oplossingen binnen de mogelijkheden.’

Ontevreden

Over de starheid van de regelgeving, het gebrek aan lef om te investeren in nieuwe ideeën en het omgaan met burgerinitiatief zijn projecten minder tevreden. ‘Onze gemeente moet wennen aan burgers die initiatieven nemen. Ze moeten meer faciliteren en minder willen bepalen,’ aldus een project uit Hengelo.

Milder

Vergeleken met de enquête van 2015, onder 315 inschrijvingen, zien we dat de vrijwilligersprojecten gematigder zijn in hun oordeel. In 2015 waren gebrek aan initiatief, traagheid van beslissingen en te weinig aandacht redenen voor onvrede. Nu zien de projecten dat gemeenten volop ruimte geven aan burgerparticipatie en inspraak.

Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk wordt door vele gemeenten omarmd. Deze betalen een vrijwilligersverzekering, organiseren van ‘bedank’ evenementen en richten vrijwilligersinformatiepunten in met gratis cursusaanbod. Ook het belang van vrijwilligerswerk voor het activeren van burgers wordt door gemeenten gezien, zo is de breed gedeelde conclusie.

Lees meer over de peiling onder de inschrijvingen van de Meer dan Handen vrijwilligersprijzen 2016 én 2015 in deze pdf.

Meer dan handen vrijwilligersprijzen

De Meer dan handen vrijwilligersprijzen zijn een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in samenwerking met de Vriendenloterij, NOV, VNG en Movisie. De prijzen worden op 7 december door staatssecretaris van Rijn uitgereikt aan landelijke en lokale vrijwilligersprojecten die op een uitstekende wijze hun vrijwilligersbeleid gestalte geven. Om de samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties en gemeenten te belichten, werd een enquête uitgevoerd onder de 326 aangemelde projecten. Volg de uitreiking op facebook.com/vrijwilligersprijzen en op Twitter via @Meerdanhanden of #mdh16.

Downloads
resultaten-peiling-inschrijvingen-meer-dan-handen