Waar wringt de participatiemaatschappij? Meld u aan voor het Participatiedebat

nieuwsbericht - 12 september 2016
 660 keer gelezen

Movisie, het Platform voor Sociale Vraagstukken, stichting Lotje&co en het Nederlands Jeugdinstituut organiseren op maandagmiddag 10 oktober het jaarlijkse Participatiedebat. De verhalen van gezinnen met zorgintensieve kinderen staan centraal. Hoe voorkomen we dat kwetsbare groepen de dupe worden van de verbouwing van de verzorgingsstaat?

In de participatiemaatschappij focussen professionals op wat mensen zelf kunnen in plaats van hun problemen voor hen op te lossen. En met de decentralisaties is de ondersteuning dichterbij geregeld. Maar voor sommige groepen pakt dit zeer nadelig uit. Gezinnen met zorgintensieve kinderen bijvoorbeeld dreigen kopje onder te gaan. Wat kunnen beleidsmakers, sociaal werkers en adviseurs leren van hun verhalen?

Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt

Eigen kracht, het netwerk inzetten, burenhulp en burgerinitiatieven: in de participatiemaatschappij lossen we meer zelf op, met onze omgeving. Omdat een kind met een ziekte of handicap geen nationaal probleem is, maar een zorg voor de straat, buurt, school en de familie van het kind. Dit jaar publiceerde het Platform voor Sociale Vraagstukken Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt. Deze publicatie laat zien hoe het sociale domein in Nederland zich revolutionair vernieuwt. Maar het is belangrijk om nu samen stil te staan bij de kwetsbaarheden in die verbouwing van de verzorgingsstaat.

Lees meer informatie over het Participatiedebat, het programma, de sprekers en meld u aan!

Praktische informatie

Maandag 10 oktober 2016, van 13.30 tot 16.30 uur
Zaalverhuur7, Boothstraat 7 in Utrecht
Toegang is gratis