Wat werkt bij schuldhulpverlening?

nieuwsbericht - 5 oktober 2015

De laatste jaren groeit de kritiek op de klassieke schuldhulpverlening en de rol van de overheid en andere schuldeisers. Innovatieve schuldhulpverleningsprojecten schieten als paddenstoelen uit de grond, maar er is nog nauwelijks zicht op de effectiviteit van deze nieuwe aanpakken. Bent u inmiddels het overzicht kwijt? Movisie biedt hulp!

Om in kaart te brengen welke aanpakken echt werken ontwikkelde Movisie het dossier: 'Wat werkt bij ... Schuldhulpverlening'.

Download dossier

U kunt het dossier 'Wat Werkt bij… Schuldhulpverlening' downloaden via www.movisie.nl/publicaties.

Werkzame elementen

Dit dossier is een combinatie van wetenschappelijk onderzoek en praktijkkennis op basis van evaluatieonderzoeken en de input van deskundigen. In het dossier worden aanwijzingen geboden voor wat werkzame elementen in schuldhulpverlening zijn. Elementen die centraal staan zijn:

  • Werken aan zelfvertrouwen en zelfstandigheid van de cliënt
  • Confrontatie met eigen financieel gedrag om bewustwording te creëren en te motiveren tot verandering
  • Groepsdynamiek in lotgenotencontact benutten om taboes te doorbreken
  • Vertrouwensband cliënt en begeleider/uitvoerder
  • Samenhang tussen individuele en groepsgewijze interventies
  • Langdurige betrokkenheid van hulpverlener als voorwaarde voor duurzame verandering

In dit dossier wordt daarnaast ook ingegaan op de verschillende aspecten die een rol spelen bij zowel materiële als immateriële schuldhulpverlening, schuldpreventie, vroegsignalering en schuldregeling.

Wat werkt bij...?

Dit dossier maakt deel uit van de reeks Wat Werkt bij…? van Movisie. De dossiers geven informatie over werkzame factoren bij de aanpak van sociale vraagstukken, gebaseerd op de laatste stand van zaken in de wetenschappelijke literatuur. De dossiers zijn bedoeld voor professionals en beleidsma­kers in de sociale sector. Ze bieden hulp bij de reflectie op bestaande aanpakken en de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen. Bij elk dossier zijn reflectiewerkbladen voor gemeenten en organisaties beschikbaar en ondersteunende producten in de vorm van handreikingen of trainingen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met: Hanneke Mateman, h.mateman@movisie.nl, tel. 030-7892055 of Christine Kuiper, c.kuiper@movisie.nl, tel. 030–7892103.