Webinar 'Van eigen kracht naar OERkracht?'

Terugkijken met Lineke Verkooijen
nieuwsbericht - 4 maart 2016

Op woensdag 2 maart gaf lector dr. Lineke Verkooijen voor Movisie een webinar Van eigen kracht naar OERkracht? Meer dan 70 zorg- en welzijnprofessionals schakelden in en konden met Lineke in gesprek. Gemist? Je kunt het webinar nu ook terugkijken!

Lineke neemt je mee in de betekenis van termen als eigen kracht en eigen regie voor de hulpverlening zelf en de organisatie ervan. Dit benadert ze vanuit klantenperspectief. Wil je weten wat bedoeld wordt met ‘denken in interventies en processen’ of ‘eerst inventariseren dan diagnosticeren’? En wil je meer weten over de mogelijkheden van het OERmodel voor de welzijnssector?

Dr. Lineke Verkooijen vertelt over haar theorie en model voor OER: Ondersteunen Eigen Regie. Zij heeft dit ontwikkeld voor de langdurige ouderenzorg. Movisie vindt de theorie goed onderbouwd en helder en zeker ook bruikbaar voor het nadenken over het ondersteunen van eigen regie van wijkbewoners vanuit het sociaal domein.

Herkenning van werkwijze

Uit de interactie tijdens deze digitale ‘bijeenkomst’ bleek dat veel van de deelnemers, vooral welzijnswerkers, onderschreven dat het model van Lineke ook aansluit bij de manier waarop zij werken met mensen in kwetsbare situaties. Vooral de eerste twee principes van het model vonden veel weerklank:

  • Oordeelloos luisteren
  • Je echt verdiepen in iemands eigen verhaal

Dus zonder meteen je eigen diagnose – beoordeling en duiding – klaar te hebben.

Mogelijkheden voor keukentafelgesprek

Een aantal mensen herkende hierin ook een parallel met de presentiebenadering, die in het sociaal domein vaak als basis gebruikt wordt bij de gespreksvoering. Deelnemers zagen duidelijke mogelijkheden om de OERtheorie te gebruiken voor het verbeteren van het keukentafelgesprek, zodat het  zo verloopt als het bedoeld is: om met iemand te zoeken naar de ondersteuning die hem echt helpt om een goed leven in eigen ogen te leven.

Vervolg

Movisie gaat met Lineke in gesprek over mogelijkheden om hier een vervolg aan te geven, wellicht een dialoog met Andries Baart of een ‘live’ workshop om samen verder te bouwen aan het OERmodel voor het sociaal domein. Hierover volgt in de loop van het voorjaar meer. Meedenken? Neem contact op met Anne-Marie van Bergen.

Kennisdossier