Wij stellen aan u voor: jeugdzorgpersona Tess

nieuwsbericht - 11 juli 2014

Tess is een nieuwe persona, gemaakt door jongeren woonachtig in een jeugdzorginstelling, samen met Zorgbelang Gelderland en Movisie. Tijdens het congres Burger- en Cliëntenparticipatie Wmo 2015 op 13 februari 2014 werd ‘Tess’ voorgesteld. Met behulp van deze persona kunnen beleid en voorzieningen binnen de jeugdzorg beter afgestemd worden op de behoeften van deze doelgroep.

Steeds vaker worden persona’s ontwikkeld voor en door cliëntengroepen in de sociale sector. Want wie weet er meer over de doelgroep dan de doelgroep zelf? Vandaar dat wij samen met jongeren van een jeugdzorginstelling en begeleiders van Zorgbelang Gelderland een persona hebben gemaakt. Tess werd op 13 februari gepresenteerd op het Landelijk congres Burger- en Cliëntenparticipatie Wmo 2015.

Tess stelt zichzelf alvast kort voor

Mijn naam is Tess en ik ben 17 jaar oud. Ik volg de MBO opleiding Maatschappelijke Zorg, omdat ik later graag andere mensen wil helpen. In het weekend en op koopavond werk ik achter de kassa bij de Kruidvat en twee keer in de week volg ik groepslessen op de sportschool. En ik woon sinds anderhalve jaar in de buurt van Arnhem. In een fasehuis van een jeugdzorginstelling. Ik doe erg mijn best voor mijn opleiding Maatschappelijke Zorg, omdat ik in de jeugdzorg wil gaan werken. Ik weet niet of me dat lukt, want dan moet ik nog veel doorleren. Maar met mijn eigen ervaring kan ik me in ieder geval goed inleven. Daarom zit ik nu ook in de cliëntenraad en de jongerenraad, om mijn stem te laten horen en het voor anderen beter te maken.

Wat zijn persona’s?

De persona methodiek is een informele vorm van cliëntenparticipatie, waarbij het cliëntenperspectief en de dialoog met een specifieke groep centraal staat. Een persona is een denkbeeldig persoon uit de doelgroep die is gebaseerd op feitelijke informatie en kennis en opgebouwd uit belangrijke kenmerken van de doelgroep. Een persona zorgt ervoor dat een doelgroep niet in vage kenmerken wordt omschreven maar gaat leven. Groepen burgers krijgen daarmee letterlijk een gezicht. Er zijn eerder al twee voorbeeldpersona’s gemaakt. Monica die staat voor mensen met een psychische / fysieke beperking en Maarten voor mensen mensen met een beperking als gevolg van een psychische aandoening.

Meer informatie

U kunt hieronder de leaflet 'In gesprek met Tess' downloaden. Download ook gratis de publicatie WMO beleid maken met persona’s. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Lucassen en Else Boss.

Bron

Movisie

 

DownloadsTypeGrootte
Leaflet In gesprek met Tess pdf506.27 KB