Wijziging Jeugdwet: intensievere informatie-uitwisseling hulpverleners en jeugdbeschermers

nieuwsbericht - 29 september 2016
 999 keer gelezen

De Jeugdwet is gewijzigd rond het uitwisselen van informatie tussen hulpverleners en jeugdbeschermers in het geval van een ondertoezichtstelling van een jeugdige. Om de veiligheid van het kind te waarborgen wordt van artsen, psychologen en psychiaters verwacht dat zij informatie delen met de jeugdbeschermer (gezinsvoogd). Ook als hiermee het beroepsgeheim moet worden doorbroken.

Lees het volledige artikel

Kennisdossier