Databank Effectieve sociale interventies

Sociaal werk is hard nodig en onderbouwing en effect van de methoden worden steeds belangrijker. In de databank Effectieve sociale interventies vinden sociale professionals, beleidsmakers en onderzoekers informatie over aanpakken en kunnen zij hun eigen kennis verrijken met die van anderen. In 2015 bestaat de databank 5 jaar en is deze geheel vernieuwd.

De databank Effectieve sociale interventies is ontwikkeld binnen het programma Effectieve sociale interventies, onderdeel van de instellingssubsidie van VWS aan Movisie.

Samenwerking

De databanken van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL), het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Trimbos-instituut, Vilans en Movisie zijn verenigd in het samenwerkingsverband Effectieve interventies.

Looptijd

De databank is opgezet in 2010, in 2015 is de vernieuwde databank gelanceerd.

Resultaat

Ga naar de databank Effectieve sociale interventies. In de databank zijn inmiddeld 120 interventies verzameld die sociale vraagstukken aanpakken. Ze zijn onderverdeeld in 12 thema’s.

Contactpersonen

Peter Rensen
Renske van der Zwet