Publicaties

Hier vindt u publicaties van Movisie. Deze zijn te bestellen tegen kostprijs plus verzendkosten of gratis te downloaden. In de kennisdossiers vindt u nog meer publicaties, ook van andere organisaties. Of raadpleeg de Movisie catalogus die toegang biedt tot boeken, rapporten en artikelen op het terrein van maatschappelijke ontwikkeling.

Wat knelt?
Wat knelt?

Inventarisatie knelpunten bij burgerinitiatieven in zorg en ondersteuning.

september 2016 Burgerinitiatieven, gericht op zorg en ondersteuning, zijn in opmars. Bovendien sluiten deze qua waarden goed aan bij de gewenste verandering in de samenleving - meer participatie van inwoners. In december 2015 heeft de Tweede Kamer op... Lees verder
Werk en inkomen - kennis en interventies geordend
Werk en inkomen - kennis en interventies geordend

Kennissynthese over methodisch werken, integraal werken en armoede en schulden

augustus 2016 Gemeenten hebben meer taken en verantwoordelijkheden gekregen rond inkomen en participatie. Bij veel gemeenten roept dat vragen op: wat werkt voor wie? Wat werkt niet? Waarom werkt een aanpak wel, of juist niet? Om de gemeenten... Lees verder
Aan de slag met democratische vernieuwing
Aan de slag met democratische vernieuwing

Vijf effectieve trajecten voor uw gemeente

augustus 2016 In de participatiesamenleving wordt van mensen verwacht dat ze zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en leefomgeving. Dit betekent ook een andere relatie tussen de overheid, beleidsmakers en inwoners. Dit vraagt om een... Lees verder
Effectieve Respijtzorg - stappenplan voor gemeenten
Effectieve Respijtzorg - stappenplan voor gemeenten juli 2016 Hoe kunt u ervoor zorgen dat mantelzorgers in uw gemeente regelmatig een adempauze krijgen en weer even op kunnen laden? Aan de hand van vijf stappen beschrijven wij hoe u als gemeente, samen met cliënten, mantelzorgers én... Lees verder