Publicaties

Hier vindt u publicaties van Movisie. Deze zijn te bestellen tegen kostprijs plus verzendkosten of gratis te downloaden. In de kennisdossiers vindt u nog meer publicaties, ook van andere organisaties. Of raadpleeg de Movisie catalogus die toegang biedt tot boeken, rapporten en artikelen op het terrein van maatschappelijke ontwikkeling.

Geweld in huis raakt kinderen
Geweld in huis raakt kinderen

Informatie en advies voor ouders

oktober 2017 Bij huiselijk geweld tussen (ex-)partners worden kinderen vaak over het hoofd gezien. Toch hebben zij meer in de gaten dan u denkt. Dit kan grote gevolgen hebben. Zelfs voor baby’s en hele jonge kinderen. Deze brochure biedt... Lees verder
Wegwijzer voor hulp bij financiële nood
Jouw cliënt in financiële nood? Snelle wegwijzer helpt je verder!

Snelle wegwijzer voor sociale professionals

oktober 2017 Circa 80 procent van de cliënten van wijkteams heeft te kampen met financiële problematiek. En 1 op de 8 kinderen groeit op in een gezin in armoede. Om verlichting te kunnen brengen bij acute en schrijnende financiële... Lees verder
Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - najaar 2017
Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - najaar 2017

Het komt niet vanzelf goed als alle arme kinderen op een sportclub gaan

oktober 2017 In het herfstnummer van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken staat een uitvoerig dossier over de aanpak van schulden. Gaat het beter sinds drie jaar geleden het TSV-jaarboek ‘Verlossing van schuld en boete’ verscheen?... Lees verder
Inspiratiebundel talenten samen benutten
Inspiratiebundel talenten samen benutten

Zo helpt u mensen met een verstandelijke beperking aan passend vrijwilligerswerk.

oktober 2017 Slechts 9% van de mensen met een licht verstandelijke beperking doet vrijwilligerswerk tegenover 36% van de totale bevolking. Terwijl ze daar wel voor in zijn. Vrijwilligerswerk leidt tot meer zelfvertrouwen, contacten en structuur,... Lees verder